PL EN


2016 | 107 | 117-127
Article title

Direct effect of the European Union’s mixed agreements and the rights of individuals

Selected contents from this journal
Title variants
PL
BEZPOŚREDNI SKUTEK UMÓW MIESZANYCH UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY PRAW PODSTAWOWYCH
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Szczególną kategorią umów międzynarodowych, jakie szeroko występują w praktyce stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, są umowy mieszane. Umowy takie mają niejako podwójną naturę, bo pozostają na styku prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Jako umowy, są one źródłem prawa międzynarodowego i w stosunku do nich pozostają w mocy reguły prawa traktatów. Jednocześnie, jako umowy mieszane, zajmują one ważne miejsce w systemie źródeł prawa Unii Europejskiej. Specyfika umów mieszanych wynika zwłaszcza z określonego w traktatach, charakterystycznego podziału kompetencji między Unię Europejską i jej państwa członkowskie, zwłaszcza w stosunkach zewnętrznych. Zagadnienia te stanowią podstawę do zaprezentowania szczegółowej problematyki badawczej, a mianowicie problematyki skutku bezpośredniego umów międzynarodowych mieszanych, zwłaszcza w kontekście ochrony praw podstawowych. Prezentując tę problematykę, autor odwołuje się do odpowiednich postanowień Traktatu z Lizbony, które nie tylko określiły nowy, prawnomiędzynarodowy status Unii Europejskiej, ale które w niektórych dziedzinach współpracy określiły nowy kształt kompetencji Unii, bądź to jako kompetencji wyłącznych, bądź jako kompetencji dzielonych. Na tym tle autor prezentuje problematykę skutku bezpośredniego umów mieszanych, powołując przy tym na reprezentatywne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Keywords
Year
Volume
107
Pages
117-127
Physical description
Contributors
  • University of Geneva
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e19c261-fabb-4da5-b634-9e4ab8e0cdbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.