PL EN


2017 | 489 | 262-273
Article title

Zaufanie a wiedza zdobyta podczas studiów – analiza porównawcza wśród polskich studentów rozpoczynających i kończących studia

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współcześnie na nowo podkreśla się znaczenie budowy kapitału społecznego i zaufania w społeczeństwie jako tych czynników, które z jednej strony będą scalać naród, a z drugiej będą stanowić dodatkową wartość dodaną dla gospodarki i impuls do długookresowego wzrostu realnego PKB. W artykule podjęto się próby zweryfikowania hipotezy, że edukacja, zwłaszcza ta na wyższym poziomie, sprzyja tworzeniu zaufania wśród osób, zarówno w stosunku do najbliższego otoczenia, jak i tego dalszego. W tym celu przebadano studentów studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim w okresie rozpoczęcia nauki na poziomie uniwersyteckim i w momencie kończenia edukacji. Wyniki badań wskazały, że poziom zaufania uogólnionego zmalał. Studenci jedynie w ograniczonym zakresie ufają osobom obcym, niewielki ich odsetek ufa instytucjom publicznym, choć zaufanie w tym obszarze wzrosło, oraz coraz bardziej ufają najbliższemu otoczeniu i społecznościom, które znają.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e1cd3e1-2428-4df5-a324-bb35e09d9f2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.