Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 379-394

Article title

Rozwijanie dyspozycji do myślenia krytycznego w warunkach akademickich

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono znaczenie myślenia krytycznego oraz opisano różne sposoby jego rozumienia. Omówione zostały wybrane bariery utrudniające rozwijanie myślenia krytycznego oraz sposoby radzenia sobie z trudnościami. Celem artykułu jest zainspirowanie nauczycieli akademickich do samodzielnego lub we współpracy ze studentami rozwijania myślenia krytycznego poprzez pokazanie, jak myśleć o myśleniu krytycznym i w jaki sposób można poprawiać tę umiejętność, pracując jednocześnie na rzecz rozwijania rozumowania i wnioskowania. Zwrócono także uwagę na rolę ochronną myślenia krytycznego przed uproszczeniami i manipulacjami oraz jego rolę wspierającą podczas podejmowania decyzji i selekcji informacji.

Year

Issue

2

Pages

379-394

Physical description

Contributors

author
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

References

 • Anderson L.W., Krathwohl D. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Boston: Addison Wesley Longman.
 • Berger R. (2018). Here’s What’s Wrong With Bloom’s Taxonomy: A Deeper Learning Perspective. Education Week, 3’. Zaczerpnięte 29 czerwca 2020. Strona internetowa https://blogs.edweek.org/edweek/learning_deeply/2018/03/heres_whats_wrong_with_blooms_taxonomy_a_deeper_learning_perspective.html
 • Bowker M., Fazioli P. (2016). Rethinking Critical Thinking: A Relational and-Contextual Approach. Pedagogy and the Human Sciences, 6 (1), 1–26.
 • Czaja-Chudyba I. (2013). Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej – uwarunkowania nieobecności. Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego.
 • Czerniawska E. (2011). Krytyczne myślenie przede wszystkim. Roczniki Psychologiczne, 14(2), 43–47.
 • Dwyer C., Hogan M., Stewart I. (2011). Critical Thinking. New York: Nova Science Publishers.
 • Ennis R.H. (2015). Critical thinking: A streamlined conception. W: M. Davies, R. Barnett (eds.), The Palgrave handbook of critical thinking in higher education (s. 31–47). New York: Palgrave Macmillan.
 • Garstka T., Śliwerski A. (2019). Psychopedagogiczne mity 2. Dlaczego warto pytać o dowody. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kuhn T.S. (2009). Struktura rewolucji naukowych. Przeł. H. Ostromęcka. Warszawa: Aletheia.
 • McMillan J. (1978). Enhancing College Students’ Critical Thinking: A Review of Studies. Research in Higher Education, 26 (1), 3–29.
 • Mulnix J.W. (2010). Thinking Critically about Critical Thinking. Educational Philosophy and Theory, 44 (5), 464–479.
 • Paul R., Elder L. (2008). The Miniature Guide to Critical Thinking: Concepts and Tools. Tomales: The Foundation for Critical Thinking.
 • Vardi I. (2013). Developing students’ critical thinking in the higher education class. Milperra: Higher Education Research and Development Society of Australasia.
 • Van Gelder T. (2005). Teaching Critical Thinking: Some lessons from cognitive science. College Teaching, 53(1), 41–46.
 • Wasilewska-Kamińska E. (2016). Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wilson K. (2019). Critical thinking in EAP: a brief guide for teachers. Part of the Cambridge Papers in ELT series. Cambridge: Cambridge University Press. Zaczerpnięte 22 czerwca 2020. Strona internetowa cambridge.org/cambridge-papers-elt 18

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8e1ed3be-f5b0-48d8-977c-74aa71f8a82e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.