PL EN


Journal
2006 | 1(15) | 55-66
Article title

"Mowa serca" odpowiedzią na problemy współczesnej posługi Słowa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zawarte w tytule referatu określenie „mowa serca” jest odwołaniem się do metafory serca. Jest to także wyraz uznania, jakie mam dla księży sercanów jako gorliwych głosicieli słowa Bożego, zwłaszcza w formie misji i rekolekcji parafialnych. Ów niewątpliwie nieco kurtuazyjny zabieg posiada również głębsze, retoryczno-homiletyczne uzasadnienie. Dlatego też temat referatu wymaga obszerniejszego wyjaśnienia.
Journal
Year
Issue
Pages
55-66
Physical description
Dates
published
2006-12-31
Contributors
author
References
  • Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem w Archikatedrze pw. Świętego Jana Chrzciciela, Warszawa, 25 V 2006, w: Trwajcie mocni w wierze. Benedykt XVI w Polsce, Kraków 2006.
  • Benedykt XVI, Spotkanie z zakonnikami, zakonnicami, seminarzystami oraz przedstawicielami ruchów katolickich i życia konsekrowanego. Jasna Góra, 26 V 2006 r., w: Trwajcie mocni w wierze. Benedykt XVI w Polsce, Kraków 2006.
  • Halik T., Przemówić do Zacheusza, Kraków 2005.
  • Kwintylian, Insitutio oratoria X 7,15 i 3, cyt za: J. Czuj, Wymowa kościelna, Poznań 1955.
  • Matuszczak B., Postulaty pod adresem dydaktyki seminaryjnej. Podsumowanie dyskusji, w: Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej, Kielce 2005.
  • Müller K., Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003.
  • Słownik teologii biblijnej, red. ks. X. Leon-Dufour, Poznań-Warszawa 1985.
  • Św. Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej, tekst łacińsko-polski, Warszawa 1989, IV-VI, 10.
  • www.wiara.pl, 4 X 2006.
  • Zulehner P., Schronienie dla duszy, Poznań 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e1f2b5e-baba-40ac-884d-a41b6aaabe68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.