PL EN


2014 | 2 | 110-131
Article title

Fundusze majątku państwowego na globalnym rynku finansowym

Content
Title variants
EN
Sovereign-Wealth Funds in the global financial market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ekspansywny rozwój funduszy majątku państwowego po 1999 roku oraz dyskusja jaka wokół nich rozwinęła się w okresie kryzysu finansowego 2007-2008 roku skłania do postawienia szeregu pytań o istotę funduszy, ich genezę, zmiany struktury, politykę inwestycyjną, tym bardziej, iż większość z nich pochodzi z krajów wschodzących, mających nadwyżki w bilansie obrotów bieżących oraz z krajów- eksporterów surowców. Każe to postawić pytanie o ich wpływ na światowe rynki finansowe, o relacje pomiędzy krajami-globalnymi dłużnikami i wierzycielami. W opracowaniu poruszono następujące kwestie: istota funduszy, kierunki inwestycji, rolę funduszy w okresie kryzysu finansowego 2007-2008 oraz zagrożeń wynikających z działania SWF na globalnym rynku finansowym.
EN
Expansive development of Sovereign-Wealth Funds after 1999 as well as the debate around it, which rose in the time of financial crisis 2007-2008 encourages to ask questions concerning the substance of funds, their origin, structure changes, investment policy. Most of such funds come from rising economies that have surplus in the current account balance and from countries exporting natural resources. That should make us ask what is their influence on global financial markets, their relations between countries – global debtors and creditors. The author rises such issues in the article: substance of funds, directions of investments, the role of funds in the time of financial crisis 2007-2008 and dangers that come from Sovereign-Wealth Funds functioning on global financial market.
Year
Issue
2
Pages
110-131
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Back on Course, Sovereign Wealth Fund Activity 2009, SWF Annual Report 2009, Monitor Company Group, L.P. and FEEM 2010.
 • Bernstein S., J. Lerner, and A. Schoar, The Investment Strategies of Sovereign Wealth Funds, "Journal of Economic Perspectives"—Volume 27, Number 2—Spring 2013.
 • Braunstein J. ,Sovereign, Wealth Funds: the emergence of state owned financial power brokers, Wien, 2009.
 • Chiny znowu kochają amerykańskie obligacje, Rzeczpospolita, 2.04.2013 (pobrano 30.06.2013).
 • Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economicand Social Committee and the Committee of the Regions, A common European approach to Sovereign Wealth Funds http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/sovereign_en.pdf, COM(2008) 115.
 • Fernandez D. G., B. Eschweiler, Sovereign Wealth Funds:A Bottom-up Primer, JPMorgan Research, 22 May 2008.
 • http://www.gfmag.com/tools/global-database/economic-data/12146-largest-sovereign-wealth-funds.html#ixzz2PhcqXsTw.
 • http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2007/02/pdf/text.pdf.
 • http://www.sovereignwealthfunds.pl.
 • IMF, Financial Market Turbulence: Causes, Consequences, and Policies, IMF Global Financial Stability Report, Washington DC 2007.
 • IMF, Global Financial Stability Report, APRIL 2012.
 • IMF, Sovereign Wealth Funds—A Work Agenda, Prepared by the Monetary and Capital Markets and Policy Development and Review Departments In collaboration with other departments Approved by Mark Allen and Jaime Caruana, 2008.
 • Poulsen S., Lauge N. and Aisbett, Emma, When the Claim Hits: Bilateral Investment Treaties and Bounded Rational Learning. Crawford School Research Paper 2011,No. 5.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie państwowych funduszy majątkowych (P6_TA(2008)0355).
 • The 2011 Preqin Sovereign Wealth Fund Review, A comprehensive guide to all sovereign wealth funds -Sample Pages.
 • The World Factbook 2012, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/‎.
 • Truman E. M., Sovereign Wealth Funds. Threat or Salvation? Peterson Institute for International Economics. Washington DC 2010.
 • Turkisch E., Sovereign Wealth Funds as Investors in Africa: Opportunities and Barriers, OECD Development Centre Working Paper No. 303 DEV/DOC(2011)11.
 • UNCTAD, World Investment Report 2012, Towards a New Generation of Investment Policies, New York and Geneva, 2012.
 • Wiśniewski P., Ekspansja państwowych funduszy majątkowych a nowy protekcjonizm inwestycyjny w gospodarce światowej Część I. Definicja, klasyfikacja, "Studia i prace Kolegium Zarządzania i i Finansów", Zeszyt Naukowy 112, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-0949
ISSN
2391-5307
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e22e377-2dae-4203-8607-a248993fb506
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.