PL EN


2013 (R. XII) | 3(49) | 148-163
Article title

Recenzja: Miejsca święte, miejsca przeklęte. Polskie doświadczenie przestrzeni. Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Pawluczuka i Stanisława Zagórskiego, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża 2012,

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Issue
Pages
148-163
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
  • Uniwersytet w Białymstoku
References
  • Beauvois B. (2005), Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie, 1793–1914, przekł. K. Rutkowski, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
  • Beauvois B. (2010), Wilno, polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego. 1803–1832, przekł.I. Kania, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
  • Borden G.A. (1996), Orientacja kulturowa. Teoria służąca rozumieniu i badaniom komunikacji międzykulturowej, [w:] Kapciak A., Korporowicz L., Tyszka A. (red.), Komunikacja Międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, Warszawa.
  • Delsol Ch. (2003), Esej o człowieku późnej nowoczesności, Kraków.
  • Nikitorowicz J. (2003), Typy tożsamości człowieka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo, „Chowanna” 1(20).
  • Nikitorowicz J. (2005), Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. GWP, Gdańsk.
  • Nikitorowicz J. (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  • Strumiłło A. (1996), Podlasie – duchowa Ojczyzna, „Gazeta Wyborcza” 12 XI 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e27abba-a545-47c7-ba4f-98f10d46d84f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.