PL EN


2013 | 5(41) | 2 | 133-160
Article title

Michalicka koncepcja wychowania

Authors
Title variants
EN
The idea of education by the order of Michael Archangel
Languages of publication
Abstracts
EN
The idea of education according to the 19/20th century Roman catholic priest Bronisław Markiewicz has been nowadays appreciated as one of the innovatory educational concepts. This idea of education is also valuable in our days as to suffice the needs of individuals, communities and the Church as well. The aim of the present study is to reconstruct theoretically different factors that influenced that innovatory educational concept, and presentation of its specificity and genesis. The author of the present study especially analyses its theoretical principles based on the religious movement Temperance and Labour, and the other factors like the love of one’s neighbour in service of social, cultural and axiological education. Moreover, a role of the preventive method in the educational method of father Bronisław Markiewicz is particularly exposed in the broad context of a system of education and discussions on the idea of a teacher.
Year
Volume
Issue
2
Pages
133-160
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Socjologii Edukacji i Wychowania, Instytut Socjologii, UKSW
References
 • Bagrowicz J., Godność osoby fundamentem wychowania, [w:] Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999, przedruk [w:] Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 2005.
 • Bąk J., Wiodące czynniki składowe zasad wychowawczych ks. Bronisława Markiewicza, [w:] Dzieło – Myśl – Duchowość Ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912), red. W. Moroz, Marki–Struga 1993.
 • Bąk T., Wychowanie ku integralności, „Laski. Pismo rehabilitacyjno-społeczne z życia dzieła Matki Elżbiety Róży Czackiej” 2005, nr 3-4 (65-66).
 • Bąk T., Współczesne instytucje wychowania, [w:] Rodzina wobec wyzwań współczesności. Studium społeczne. Społeczeństwo. Kultura. Wartości, t. II, red. J. Mierzwa, G. Pala, Warszawa 2011, s. 111-117.
 • Bilicki T., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II – na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień, Kraków 2000.
 • Chrobak S., Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Warszawa 1999.
 • Cian L., System zapobiegawczy św. Jana Bosko i charakterystyczne rysy jego stylu, Warszawa 2001.
 • Dobrowolski S., Wychowanie i wychowawca. Rodzice – nauczyciel – mistrz, Warszawa 1948.
 • Dydusiak L., Opieka publiczno-prawna nad dzieckiem w Polsce, Lwów 1938.
 • Dzieło – Myśl – Duchowość Ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912), red. W. Moroz, Marki–Struga 1993.
 • Kądziołka W., Dialog źródłem wychowania w rodzinie, Kraków 2012. Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, Miejsce Piastowe–Struga 1989.
 • Krajczyński J., Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, Płock 2002.
 • Krukierek J., Przewodnik turystyczny po Krośnie i okolicy, Krosno 1936.
 • Kucel M., Elementy nowatorskie i aktualność metody wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza, [w:] Stan i koncepcje rozwoju opieki i wychowania w Polsce, red. Z. Brańka, J. Kuźma, Kraków 1996, s. 109-117.
 • Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.
 • Kustra Cz., Podstawy michalickiego systemu wychowania, Marki 2009.
 • Kustra Cz., Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka. Współczesne odczytywanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912), Toruń 2002.
 • Kustra Cz., Znaczenie pokory w wychowaniu chrześcijańskim w ujęciu ks.Bronisława Markiewicza (1842-1912), Toruń1998.
 • Majewska A., Szkoła katolicka nową ofertą edukacyjną (na przykładzie Collegium Salesianum w Bydgoszczy), Bydgoszcz 2002.
 • Majka J., Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, [w:] Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 155-168.
 • Markiewicz B., Autorowie starożytni w szkołach średnich, [w:] Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej oraz wskazówki w rozwiązywaniu kwestii socjalnej, Miejsce Piastowe 1912, t. II. (odtąd skrót dla t. I i II PdW).
 • Markiewicz B., Cel szkół średnich i wyższych, [w:] PdW, t. II.
 • Markiewicz B., Do Szlachetnych Ziomków!, „Powściągliwość i Praca” 6(1903), nr 9 (odtąd PiP).
 • Markiewicz B., Dwa najprzedniejsze źródła bogactwa i szczęścia ludzkiego, [w:] PdW, t. I,
 • Markiewicz B., Główne zasady wychowania, [w:] PdW, t. II.
 • Markiewicz B., Kara cielesna w wychowaniu, PiP 6(1903), nr 8.
 • Markiewicz B., List do ks. Jana. Nowickiego, Archiwum Towarzystwa Ś więtego Michała Archanioła, t. I, cz. 1 (odtąd skrót AT).
 • Markiewicz B., List do ks. Józefa Machały, AT, t. I, s. 313.
 • Markiewicz B., List do ks. Prefekta dekanatu rymanowskiego, AT, t. I.
 • Markiewicz B., Nagrody i kary, w: PdW, t. II.
 • Markiewicz B., Najtrudniejsza z cnót jest cnota kardynalna – powściągliwość, [w:] PdW, t. II.
 • Markiewicz B., Obowiązki kraju względem dzieci opuszczonych, [w:] PdW, t. I.
 • Markiewicz B., O pojęciu oszczędności u dzieci, PiP 4(1901), nr 12.
 • Markiewicz B., Oświata pozorna a istotna, [w:] PdW, t. II.
 • Markiewicz B., O użyciu metody uprzedzającej przy wychowaniu młodzieży według ks. Bosko, [w:] PdW, t. II.
 • Markiewicz B., Praca jest obowiązkiem i dla dzieci, [w:] PdW, t. II.
 • Markiewicz B., Przede wszystkim trzeba uczyć się powściągliwości i pracy, [w:] PdW, t. I.
 • Markiewicz B., Różne rodzaje dobrego wychowania młodzieży, [w:] PdW, t. I.
 • Markiewicz B., Sprawozdanie Towarzystwa „Powściągliwość i Praca” za rok 1908, PiP 12(1909), nr 5.
 • Markiewicz B., Trzy słowa do starszych w narodzie polskim, red. W. Moroz, Marki 2000.
 • Markiewicz B., Uczyć należy praktycznie, PiP 6(1903), nr 8.
 • Markiewicz B., Wychowanie dzieci opuszczonych, PiP 6(1903), nr 10.
 • Moroz W., Ks. Bronisław Markiewicz w opinii jemu współczesnych, [w:] Dzieło – Myśl – Duchowość Ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912), red. W. Moroz, Marki–Struga 1993, s. 65-80.
 • Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.
 • Nowicki T., Wychowanie przez pracę, Warszawa 1866.
 • Nowogórsk i P., Program wychowania społecznego młodego pokolenia
 • Polaków w świetle działalności i pism błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, Warszawa 2010.
 • Olerski B., Nędza dzieci, [w:] Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej, t. I, Miejsce Piastowe 1911.
 • Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej. Podstawowe założenia – do przeglądu i refleksji, Kraków 1996, nr 13.
 • Rogowski C., Leksykon pedagogiki religii: podstawy – koncepcje – perspektywy, Warszawa 2007.
 • Sieg J., Aktualność pedagogiki ks. Bronisława Markiewicza przy przechodzeniu od gospodarki centralnej zarządzanej do gospodarki wolnorynkowej, [w:] Dzieło – Myśl – Duchowość Ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912), red. W. Moroz, Marki–Struga 1993, s. 53-61.
 • Stan i koncepcje rozwoju opieki i wychowania w Polsce, red. Z. Brańka, J. Kuźma, Kraków 1996.
 • Stark R., Glock Ch. Y., Wymiary zaangażowania religijnego, [w:] Socjologia religii. Antologia tekstów, red. W. Piwowarski, Kraków 1980, s. 182-187.
 • Stojecka - Zuber R., Opieka nad dzieckiem – tradycja a współczesność, Ružomberok 2008.
 • Tarnowski J., Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej, Warszawa 1982.
 • Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999.
 • Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 2005.
 • Zabłocki J., Personalizm mounierowski a polski „katolicyzm otwarty”, „Więź” 1963, nr 3, s. 30-48.
 • Znaniecki F., Socjologia wychowania, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e2b64f0-f365-40c0-8dc5-b069fe984c3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.