PL EN


2009 | 2(4) | 79-94
Article title

Barokowy ornament czy zasada poetyckiego świata? O Szanfarym Juliusza Słowackiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Zakład Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
References
 • Backvis C., 1975, Słowacki i barokowe dziedzictwo, przeł. Prokop J., w: Backvis C., Szkice o kulturze staropolskiej, wybór tekstów i oprac. Biernacki A., Warszawa.
 • Czyż A., 1995, Dobra przemoc marzeń. Słowacki – barok – egzystencja, w: Siwicka D., Bieńczyk M., red., Nasze pojedynki o romantyzm, Warszawa.
 • Kowalczykowa A., 1987, Słowacki i Wilno, „Ruch Literacki” 1987, R. XXVIII, z. 1.
 • Kowalczykowa A., 2003, Juliusz Słowacki, Wrocław.
 • Krzyżanowski J., 1938, Barok na tle prądów romantycznych, w: Krzyżanowski J., Od średniowiecza do baroku, Warszawa.
 • Mickiewicz A., 1986, Świteź. Ballada, w: Mickiewicz A., Wybór poezyj, oprac. Zgorzelski Cz., t. 1, Wrocław.
 • Morsztyn J.A., 1988, Wybór poezji, oprac. Weintraub W., Wrocław.
 • Okoń J., 1980, Wstęp, w: Twardowski S., Nadobna Paskwalina, oprac. Okoń J., Wrocław.
 • Otwinowska B., 1998, Koncept, w: Michałowska T., red., Słownik literatury staropolskiej, Wrocław.
 • Pawlas K., 2008, Pejzaż nie w pełni romantyczny. Jeszcze o barokowym dziedzictwie Słowackiego, w: Kempna M., Pawlas K., red., Juliusz Słowacki. U stóp pomnika, Katowice.
 • Sławińska-Targosz L., Szymon Czechowicz. Między Wilnem a Krakowem, http://archiwum2000. tripod.com/473/czecho.html, 25.09.2009, 12:15
 • Słowacki J., 1959, Księżyc, w: Słowacki J., Dzieła, red. Krzyżanowski J., t. 1, Liryki i inne wiersze, oprac. Krzyżanowski J., Wrocław.
 • Słowacki J., 1959, Szanfary. Ułomki poematu arabskiego, w: Słowacki J., Dzieła, red. Krzyżanowski J., t. 2, Poematy, oprac. Sawrymowicz E., Wrocław.
 • Stankowska H., 1985, Rekwizytornia barokowa w twórczości Juliusza Słowackiego, w: Kaczmarek M., red., Barok i barokowość w literaturze polskiej, red. Wyczółkowska¬ Nowik I., Opole.
 • Weintraub W., 1988, Wstęp, w: Morsztyn J.A., Wybór poezji, oprac. Weintraub W., Wrocław.
 • Zgorzelski Cz., 1981, Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e2b8932-1372-434c-8d6d-1f3cddac5cef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.