PL EN


Journal
2018 | 1 | 73-88
Article title

Interpretacja postaci Jezusa Chrystusa w ruchu New Age

Authors
Content
Title variants
EN
Interpretation of Jesus Christ in New Age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia różne interpretacje postaci Jezusa z Nazaretu i Chrystusa, traktowanych jako odrębne istoty w ruchu New Age. W pierwszym punkcie artykułu omówione zostały najważniejsze założenia New Age, dotyczące spojrzenia na Boga i człowieka, które warunkują ujęcie Chrystusa. W punkcie drugim ukazano źródła, będące podstawą newage’owych koncepcji dotyczących tej postaci. Omówione teorie dotyczą rzekomego pobytu Jezusa na Dalekim Wschodzie, „powrotu Chrystusa” (przewidzianego przez Alice Ann Bailey), przekazów pozaziemskich istot, przedstawiających się jako Chrystus. Z koncepcji tych wynika, że celem Jezusa było objawienie człowiekowi jego własnej boskości. Postać ta była wcieleniem lub awatarem Chrystusa, rozumianego jako duchowa istota z kosmicznej Hierarchii, która zstąpiła na ziemię, by nauczać o wewnętrznej boskości człowieka. U zarania Nowej Ery Chrystus pojawi się ponownie – nie w postaci osobowej, ale w ewoluującej świadomości człowieka.
EN
New Age followers divide Jesus Christ into two separate entities: Jesus of Nazareth and Christ. The first part of this article presents the basic beliefs of New Agers about God, man and Christ. The second part is a survey of sources for their beliefs. Their theories include alleged visit of Jesus to Far East, “Christ’s return” (foreseen by Alice Ann Bailey) and messages from extraterrestial creatures, each claiming they were Christ. He was an incarnation, or an avatar, a spiritual being coming from the cosmic hierarchy down to earth to teach about man’s inner divinity. His goal was to reveal to man that he, the man, was actually divine. At the dawn of New Era, Christ will come again; not in person, but in man’s evolving awareness.
Journal
Year
Issue
1
Pages
73-88
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
References
 • D. Hall, New Age w Polsce. Lokalny wymiar globalnego zjawiska, Warszawa 2007
 • R.N. Baer, W matni New Age, [w:] R.N. Baer, S. Rouvillois, W matni New Age. New Age: kultura i filozofia, tłum. J. Kłos, Kraków 1996
 • D.R. Groothuis, New Age – czy naprawdę Nowa Era?, Katowice 1994
 • N.L. Geisler, The New Age Movement, „Evangelical Review of Theology”, nr 11, 1987
 • Życie świętego Issy, Najlepszego z Synów Człowieczych, [w:] S. Mosz, Nieznany Jezus, Katowice 2012
 • L.H. Dowling, The Aquarian Gospel of Jesus the Christ, New York 2007
 • D. Groothuis, Jezus w świetle New Age, tłum. A. Czwojdrak, Warszawa 1996
 • A.O. Pennesi, Chrystus a New Age, tłum. J. Dembska, Warszawa 2003
 • A.A. Bailey, Powrót Chrystusa, Geneve 1973
 • P. Murziński, New Age czyli współczesna wieża Babel, Białystok 2010
 • P. Murziński, Działalność Nowej Grupy Służebników Świata, tłum. H. Münch, Warszawa 1936
 • http://kurscudow.org/kurs-cudow/wszystko-o-kursie/czym-jest-kurs-cudow/ [dostęp: 6.08.2017].
 • http://kurscudow.org/kurs-cudow/wszystko-o-kursie/o-autorze-kursu/ [dostęp: 6.08.2017].
 • http://swiadomosc-ziemi.org/index.php/strony/tekst/30/jezus-chrystus [dostęp: 6.08.2017].
 • G. Maloney, Chrystus Kosmiczny. Od Pawła Do Teilharda, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1986
 • M. Bielawski, Odejścia, Kraków 2007
 • M. Fox, The Coming of the Cosmic Christ. The Healing of Mother Earth and the Birth of a Global Renaissance, Jezus Chrystus dawcą wody żywej – chrześcijańska refleksja na temat New Age, Kraków 2003
 • J. White, Świt Ery Wodnika. Spotkanie ducha i nauki, tłum. M. Wacław, Bydgoszcz 1996
 • N. Paulsen, Świadomość Chrystusowa, tłum. D. Durshlag, Gdańsk 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e2bb17f-cabe-4f6f-b56f-449a2647eb5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.