PL EN


2018 | 18 | 4 | 1409-1432
Article title

Diagnostic services in oncology. The problem of scarce resources

Authors
Content
Title variants
PL
Diagnostyczne świadczenia onkologiczne. Problem dostępności
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The high dynamics of growth in cancer incidence in Poland, coupled with the low survavility rate, is a strong indication of an ineffective approach to the problem at hand and poses a great challenge for public administration bodies. Problems arise not only in the context of systemic organisation of the oncologic treatment process as such, but also in the availability of diagnostic procedures and the capabilities of financing this type of services. The paper examines the cost of diagnostic radiology procedures (PET scans) against the funds assigned for this purpose from the public health care system (National Health Fund – NFZ), with the purpose of evaluating the public accessibility of diagnostic services in oncology. The conclusions are supplemented by analyses of the initial results brought about by the recent systemic reform of the so-called ‘oncology package’. The paper presents an explanatory approach based on diagnostic and replicative methods of research. This line of enquiry served to confirm the present development trends in the area of diagnostic oncologic services, and provided suggestions for the most crucial amendmends and revisions of the existing system.
PL
Wysoka dynamika wzrostu zachorowań na nowotwory w Polsce oraz niskie wskaźniki przeżyć świadczące o istnieniu problemu skutecznego leczenia stawiają przed administracją publiczną szczególnie istotne wyzwania. Mieszczą się one zarówno w zakresie organizacji procesu leczenia onkologicznego jak i w procesie diagnostyki onkologicznej i możliwościach jej sfinansowania. W artykule dokonano konfrontacji kosztów badań radiologicznych (PET) i możliwości ich sfinansowania przez NFZ w celu oceny dostępności do diagnostycznych świadczeń onkologicznych. Pokazanie pierwszych wyników realizacji tzw. „pakietu onkologicznego” jest uzupełnieniem analizowanej problematyki. Artykuł na charakter pracy eksplanacyjnej z zastosowaniem diagnostycznej i replikacyjnej metody badawczej. Dzięki wykorzystaniu tych metod uzyskano potwierdzenie zmian zachodzących w obszarze diagnostycznych świadczeń onkologicznych oraz wskazano konieczne kierunki zmian.
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
1409-1432
Physical description
Dates
published
2018-12-01
Contributors
 • Wroclaw University of Economics, Poland
References
 • Agency for the Evaluation of Medical Technologies and Charge Rates.: www.aotmit.gov.pl/
 • AOTMiT ws. wyceny dla świadczeń z zakresu chorób reumatologicznych. (2017).: http://www.politykazdrowotna.com/37836,aotmit-ws-wyceny-dla-swiadczen-z-zakresu-chorob-reumatologicznych.
 • Batura-Gabryel, H.; Grodecka-Gazdecka S.; Ramlau, R.; Łuczak, J. (2017) Praktyczny przewodnik po diagnostyce i terapii chorób nowotworowych. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia za lata 2009-2015. (2017). www.csioz.pl/statystyka/biuletyn-statystyczny/.
 • Causes of death- standardised death rate of people aged less than 65, (2013). Eurostat Statistics Explained.: http://ec.europa.eu/eurostat/statistic-explained/index.php.
 • Decision No. 208 of the Council of Ministers of Oct. 3, (2015), regarding the establishment of a multiannual national programme for the years 2016–2024 – the National Programme for the Reduction of Neoplastic Disease, 2015, pos. 1165, art. 7.
 • Frequency of the main causes of death in the EU for the elderly and for younger people. : https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Causes_of_death_statistics_-_people_over_65#Standardised_death_rates_for_the_elderly_.E2.80.94_main_causes_of_death_in_the_EU_and_the_Member_States.
 • Golinowska, S.(2004). Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. Między racjonowaniem i racjonalizacją. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych.
 • Gołębiowski, M.; Małkowski, P.; Zienkiewicz, K. (2011). Diagnostyka obrazowa guzów wątroby. Warszawa: PWN.
 • Krajowy Rejestr Nowotworów. www.onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-ogolem-2.
 • Leowski, J. (2002). Rola i miejsce państwa w systemie ochrony zdrowia, Prawo i Medycyna: No. 6-7 (vol.2).
 • Mapy potrzeb zdrowotnych. Wnioski i rekomendacje.(2017).: http://www.mpz.mz.gov.pl/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/12_hematologia_nowotwory.pdf.
 • Narodowy Plan zdrowotny. (2016). : https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-program-zdrowia1.
 • Nojszewska. E.(ed) (2016). Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce. http://ingos.pl/public/userfiles/pdf/Ocena_strat_ekonomicznych_i_kosztow_%20leczenia_nowotworow_piersi_szyjki_macicy_i_jajnika_w_Polsce.pdf.
 • Nowotwory złośliwe w Polsce w 2014r. (2016).: http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory2014.pdf.
 • Ochrona zdrowia w liczbach. (2017). :https://www.gov.pl/web/zdrowie/ochrona-zdrowia-w-liczbach.
 • OECD Cancer Care. Assuring Quality to Improve Survival, OECD Health Policy Studies, (2013). www.oecd.org/els/health-systems/Focus-on-Health_Cancer-Care-2013.pdf .
 • Optymalizacja opieki onkologicznej przy pomocy klinicznych rejestrów raka. (2015). Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych w latach 2011-2014, I Tumotzentrum Bad Saarow E.V.
 • Pakiet onkologiczny. (2018). : http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/pakiet-onkologiczny/),
 • Paplicki, M. (2018). Bezpieczeństwo zdrowotne obywatela w polskim systemie Ratownictwa Medycznego. Wrocław: doctoral dissertation.
 • Pozytonowa tomografia emisyjna (PET). Opracowanie na potrzeby wydania taryfy.Nr: AOTMiT-WT-553-19/201. (2016). :http://wwwold.aotm.gov.pl/assets/files/taryfikacja/raporty/SOK_03_04_PET/AOTMiT_WT_553_19_2015_PET_raport.pdf.
 • Prognoza zachorowalności w Polsce w 2025r, Polskie Towarzystwo Onkologiczne. (2014). www.pto.med.pl/conect/download/11379/128559/File/Analiza kondycji polskiej onkologii z punktu widzenia lekarzy specjalistów.pdf.
 • Raport (2017). www.pexps.pl/files/upload/files/Raport2017_Fundacja_Alivia.pl
 • Rój, J.; Sobiech, J.; (2006). Zarządzanie finansami szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer, Dom Wydawniczy ABC.
 • Sant. M.; Minicozzi. P.; Primic- Zakelj. M.; Otter. R.; Gemma. S.F.: Berrino. G.F.: De Angelis. R. (2015). Cancer survival in Europe, 1999–2007: Doing better, feeling worse?: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959804915008096.
 • Sprawozdania Rb-Z – Decision of the Minister of Finance of March 4, 2010 regarding disclosures from public sector on financial operations, (2014), pos. 1773, Off. J.
 • Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN.
 • Systemy opieki onkologicznej w wybranych krajach (2014).: (https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Raport_EY/$FILE/Raport_system_opieki_onkologicznej_2014.pdf.
 • Szewczyk, K. (2009). Pacjent w systemie opieki zdrowotnej. Bioetyka No 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Węgrzyn, M. (2003) Dostępność do świadczeń medycznych w zreformowanym systemie ochrony zdrowia, Katowice. [in:] Bezpieczeństwo socjalne, (ed.) L. Frąckiewicz.
 • Węgrzyn, M. (2013). Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Więckowska, B. et al. (2015). Prognozowanie zapadalności i chorobowości z wykorzystaniem metod ilościowych – model empiryczny. http://www.mpz.mz.gov.pl/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/onkologiapl20150210.pdf.
 • Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe. (2015). Łódż: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej.
 • Zadłużenie SPZOZ.(2017). : https://www.gov.pl/web/zdrowie/zadluzenie-spzoz.
 • Żarczyńska, J. (2017). Rola PET_TK w diagnostyce chorób nowotworowych. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-graduate dissertation.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e31427d-2079-45c2-b5a2-12f7022ce995
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.