PL EN


2014 | 2(79) | 25-42
Article title

Problematyka ochrony konkurencji rynku ubezpieczeniowego i adekwatności składek w świetle przepisów art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Title variants
EN
Protection of Competition in the Insurance Market and Premium Adequacy under Regulations of Article 18 of the Insurance Activity Act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polskie prawo w stosunku do wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od branży, zawiera regulacje dotyczące oczekiwanych zachowań konkurencyjnych. Przede wszystkim określone są praktyki, w stosunku do których przewiduje się działania eliminujące. Podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową także podlegają tym regulacjom. Dodatkowo, w stosunku do nich, ustawodawca przewidział szczególne ograniczenia w zakresie prowadzonej polityki wyceny oferowanych produktów ubezpieczeniowych. Te ograniczenia zostały zawarte w art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i mają podwójne znaczenie: zapobiegają takiemu ustalaniu składek ubezpieczeniowych, które niezgodne byłoby niezgodne z rachunkiem ekonomicznym, biorąc pod uwagę koszty prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, a także wskazują w bardzo ogólny sposób zasady, jakie powinny zostać uwzględnione przy kalkulacji składek ubezpieczeniowych. Problematyka ta została omówiona w artykule. Słowa kluczowe: adekwatność składki ubezpieczeniowej, ustalanie wysokości składki ubezpieczeniowej, ocena ryzyka, koszty działalności ubezpieczeniowej, ochrona konkurencji, ceny drapieżne, nieuczciwe praktyki rynkowe.
EN
Polish law contains regulations regarding expected competitive behaviour in relation to all economic entities, regardless of the industry. First of all, there are certain practices stipulated, in respect of which the eliminating steps are provided for. Insurance companies are subject to these regulations, too. Furthermore, the legislator established in relation to them specific restrictions on the pricing policy of the insurance products offered. These restrictions, included in art. 18 of the Insurance Activity Act, have a double importance. Not only do they prevent such a determination of insurance premiums that would be incompatible with economic account, taking into consideration the costs of the insurance business, but also generally indicate the principles, which ought to be considered while calculating insurance premiums. These issues have been discussed in the article. gender, pregnancy and maternity, governed by the provisions of art. 18a and 18b of the Insurance Activity Act.
Year
Volume
Pages
25-42
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e355623-4942-4d55-8ee3-9221145ca5ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.