PL EN


2013 | 16 | 2 | 311-342
Article title

Wpływ wielkości siatkówkowej na operacje wyobrażeniowe: rotacja, synteza, operacja złożenia

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Impact of Retinal Size on Mental Transformations in Imagery: Rotation, Synthesis Combination
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na pytanie badawcze dotyczące wpływu wielkości siatkówkowej (rozumianej jako tangens wielkości fizycznej obiektu i dystansu od podmiotu) na transformacje wyobrażeniowe. Zaprojektowano trzy eksperymenty, w których wzięły udział 182 osoby, uwzględniając trzy rodzaje operacji: 1) synteza jako operacja zmieniająca strukturę obiektu, 2) rotacja jako operacja zachowująca strukturę obiektu, 3) złożenie dwóch poprzednich. Potwierdzono wpływ wielkości siatkówkowej w przebiegu operacji rotacji. Okazało się także, że wpływ istotnie oddziałuje na efektywność wszystkich trzech operacji mentalnych. Wykazano tendencję odnośnie do wpływu wielkości fizycznej w operacji syntezy (najoptymalniej badani operowali obiektami o średnicy 15 cm, czyli takimi, które da się ująć w dłoni, w świecie realnym). Można zauważyć, że optymalny dystans do obiektu, preferowany przez badanych, to 30 cm. W świecie rzeczywistym umożliwia to swobodne przekształcenia na wyciągnięcie ręki. Uzyskane wyniki są argumentem za analogicznością świata mentalnego do tego, w którym żyjemy.
EN
The following paper is an answer to a research question regarding the impact of retinal size (understood as the tangent of the object's physical size and its distance from the subject) on mental transformations. A total of 182 people took part in three designed experiments, which included three types of operations: 1) synthesis as an operation changing the structure of the object; 2) rotation as an operation preserving the structure of the object; and 3) a combination of the two. The impact of retinal size on the course of rotation was confirmed. Furthermore, it turned out that this impact significantly influenced the effectiveness of all three mental operations. A tendency regarding the impact of physical size on synthesis was demonstrated (participants performed mental transformations in the most optimal way on 15 cm (5.9 in) objects - such that can be held in a hand in the real world). It was noticeable that the optimal distance to the object, preferred by participants, was 30 cm (11.8 in). In the real world, such a distance enables them to transform objects freely within arm's reach. The obtained results support the analogousness of the mental world to the world in which we live.
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
311-342
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e36888d-f8c1-401a-bcdf-c908b3a46378
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.