PL EN


2014 | 5 | 1 | 95-102
Article title

Współczesna technika a życie społeczne i edukacja

Content
Title variants
EN
Modern technology and social life and education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój intelektualny współczesnego człowieka nie idzie w parze z jego rozwojem moralnym. Postęp techniczny zmieniający środowisko naturalne, ludzką osobowość i życie społeczne oprócz wielu korzyści wywołuje liczne zagrożenia – dla zdrowia, życia, praworządności, porządku publicznego, wartości etycznych. Wychowanie człowieka odpowiedzialnego za los własny i innych ludzi, świadomego swoich korzeni, godności, roli i miejsca w strukturze rzeczywistości wymaga pilnie reform oświatowych – zmiany organizacji, metod i treści kształcenia, a także kompetencji nauczycieli
EN
The intellectual growth of modern man does not proceed in parallel of the moral. Technological advances changing environment, the human personality and social life, in addition to the many benefits, produce numerous threats for health, life, rule of law, public policy, ethical values. Raising the man responsible for the fate of their own and other people, conscious of their roots, dignity, role and place in the structure of reality requires urgent educational reforms – changes in organization, methods and content of education, as well as the competence of teachers
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
95-102
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Błażejewski W. (2011), Skuteczność strukturalnego kształcenia przyrodniczo-technicznego, Jarosław.
  • Błażejewski W. (2013), Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce, Rzeszów.
  • Heller M. (2012), Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje, Kraków.
  • Makin M., Cooper C., Cox Ch. (2000), Organizacje a kontakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, przekład G. Karnas, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e37ea6d-3257-4c40-91e8-5bb6ac2bf654
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.