PL EN


2014 | 17 | 197-211
Article title

Albi Tibulli distichon wadowicensis (II.1.13) relectus – czyli w poszukiwaniu autorskiego sensu cytatu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
17
Pages
197-211
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Polska Akademia Nauk w Krakowie
 • Polska Akademia Umiejętności
References
 • Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. Medytacje, Kraków 2003
 • Studnicki G., Pierwsza wśród równych. Dzieje gimnazjum i liceum w Wadowicach, Wadowice 1991
 • Haupt M., Catulli, Tibulli et Properti carmina, Lipsiae 1868
 • Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis. Seria latina ‒ 56: Tibulli carmina, Oxoni 1870
 • Albi Tibulli elegiae cum carminibus pseudotibulliensis, Ed. Hiller, Lipsiae 1885
 • Karchut X.S., Wybór pism elegików rzymskich Katula, Tybulla, Propercyjusza i Owidiusza…, Lwów 1911
 • Księga przysłów, sentencji i wyrazów łacińskich, zebr. Czapiński L., Warszawa 1892
 • Latenische Zitate, Leipzig (b.d), Bibliothek Nr 698/700, (Otto Paul A.)
 • Die Sprichwörter und Sprichwörterlichen Redensarten der Römer, Otto A., Leipzig 1890
 • Hellada i Roma. Sentencje i aforyzmy zaczerpnięte z literatury greckiej i rzymskiej, oprac. Krońska I., Warszawa 1958
 • Jędryszko Cz., Łacina, na co dzień, Warszawa 1968
 • Kalinkowski S., Aura dicta – złote słowa. Słynne sentencje, przysłowia i powiedzenia, Warszawa 1993
 • Kalinkowski S., Aura dicta – złote słowa II. Słynne sentencje, przysłowia i powiedzenia, Warszawa 1994
 • Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa, Warszawa 1990
 • Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa. Seria druga, Warszawa 1998
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 1994
 • The Oxford Dictionary of Quotations, London – N. York – Toronto 1953
 • Slovar’ latinskich krylatych slov, Babiczew N.T., Borowskij J.M., Moskwa 1982
 • Publius Ovidius Naso, Wiązanka wierszy Owidjusza z dodatkiem wybranych elegij Tibulla i Propercjusza, oprac. Sinko T., Lwów 1922
 • Albi Tibulli Aliorumque carminum libri tres, Eddit Levy F.W., Bibliotheca Scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana, Lipsiae 1927
 • Della Casa A., Le concordanze del Corpus Tibullianum, Università di Genova, Facoltà di Lettere, Genova 1964
 • Helm R., Tibullus Gedichte – Lateinisch und Deutsch, Schriften und Quellen Der Alten Welt, Bd 2, Berlin 1958
 • Albius Tibullus, Albiusza Tybulla elegie i wiersze, Wrocław 1839
 • Rzymska elegia miłosna – Tibullus – Propercjusz – Owidiusz, oprac. Przychodzki G., W. Strzelecki, Wrocław 1955
 • Albius Tibullus, Elegie, Warszawa 1987
 • Classiques Latins – Catulle, Tibulle, Proporce et Veillée de Vénus, by Denafrid, M.C., Mirabeau and Delongchamps, Paris 1845
 • Nowy słownik podręczny Łacińsko-polski, oprac. Koncewicz Ł., Warszawa 1906
 • Słownik Łacińsko-polski do użytku szkół średnich, oprac. zbiorowe pod kier. B. Kruczkiewicza, Lwów 1925
 • Słownik łacińsko-polski według słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii, oprac. Kumaniecki K., Warszawa 1973
 • Siłkowski Z., Wspominać lata…, w: Młodzieńcze lata Karola Wojtyły – wspomnienia, red. Kydryński J., Kraków 1990
 • Studnicki G., Et manibus puris sumite fontis aquam, „Nadskawie”, 1983, nr 3-4
 • Studnicki G., Casta placent superis – szkolne lata Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wadowice 1998
 • Gajczak R., Wadowice ‒ miasto rodzinne Jana Pawła II, Warszawa 1986
 • Kwiatkowska H., Wielki Kolega JanPaweł II, Kraków 2003
 • Lewandowski Z., Woś K., Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia ‒ sentencje – przysłowia, Kraków 2002
 • Suwała M., Dodatek – Zbiór sentencji, przysłów popularnych powiedzeń łacińskich, w: Kubicka E., Suwała M., Słownik łacińsko- polski, polsko-łaciński, Toruń 2008
 • Lexicon Latino- Polonicum. Słownik Łacińsko-polski przez X. Floriana Bobrowskiego ułożony, t. 1,Wilno 1841
 • Słownik łacińsko-polski, red. Plezia M., Warszawa 1959
 • Paulys Real ‒ Encyclopädie der classischen Altertumswissnschaft, Herausgegeben von. G. Wissowa, Bd. 3 (Sechster Halbband), Stuttgard 1899
 • Dvoreckij J.H., Latinsko-russkij slovar’, Moskwa 1986
 • Thesaurus Linguae Latinae, editus auctoritate et consilio Academiarum quinque Germanicarum... vol. III, Fasc I, München 1909
 • Totius latinitatis lexicon opera et studio Aegidi Forcellini lucubratum, Tomus secundus 1861
 • Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987
 • Kupis B., Religia starożytnego Rzymu, t. I, Warszawa 1991
 • Zieliński T., Religie Cesarstwa Rzymskiego, Toruń 1999
 • Swoboda M., Albius Tibullus – poeta elegijny, „Prace Wydz. Filologicznego Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu”, seria „Filologia Klasyczna”, nr 4, Poznań 1969
 • Swoboda M., Danielewicz J., Modlitwa i hymn w poezji rzymskiej, UAM w Poznaniu, seria „Filologia Klasyczna”, nr 12, Poznań 1985
 • Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987
 • Publius Wergilius Maro, Georgiki, Warszawa 1956
 • Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. II, Warszawa 1994
 • Turchi N., Religia Rzymu, w: Religie świata, red. Dąbrowski E., Warszawa 1957
 • Marcus Porcius Cato, De agricultura ‒ o gospodarstwie wiejskim, Wrocław 1956
 • Gajus Suetonius Tranquillus, Żywoty Cezarów, Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒Gdańsk 1972
 • Jurewicz W., Winniczuk L., Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1973
 • Publius Terentius Afer, Komedie, Wrocław 1971
 • Marcus Tullius Cicero, Katon Starszy o starości, w: Pochwała starości, wstęp Szymański M., Warszawa 1996
 • Donini A., Zarys historii religii - od kultów pierwotnych do początków chrześcijaństwa, Warszawa 1966
 • Ringgren H., Ström Å.V., Religie w przeszłości i w dobie współczesnej, Warszawa 1975
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e3f62a9-2611-4e71-85cf-fff91c3e7bc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.