Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(24) | 24-45

Article title

Status muzyków dworskich Rzeczypospolitej w końcu XVI i w XVII wieku

Content

Title variants

EN
Status of the court musicians living in the Polish Common Wealth (Poland and Lithuania) in the late 16th and 17th centuries

Conference

VI Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii, Kraków 20–23 V 2014.

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Most musicians working at the royal and aristocratic courts enjoyed good status despite the difficult political and economic situation of the Polish Common Wealth in the late 16th and 17th centuries. The height of the status of court musicians depended among others on their place of employment, origin, sex, professional roles and musical specialty. This article focuses on the relationship between the status of the musicians and their origin, sex, workplace and salaries. We compared court musicians’ salaries to demonstrate differences in their material status. The few preserved information about the salaries of the Polish court musicians was analyzed in this study. These were wages of the royal musicians and wages of the musicians employed at the courts of Leon Lew Sapieha, Zamoyscy, prince Dominik Ostrogski-Zasławski and hetman Adam Mikołaj Sieniawski. The results are presented descriptively and in the table and graph.

Year

Issue

Pages

24-45

Physical description

Dates

published
2015-01-01

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Bieńkowska I., Muzycy Lwa Sapiehy, „Barok. Historia–Literatura–Sztuka” V (1998), nr 2(10), s. 39–50.
 • Chaniecki Z., Dyskantyści w kapelach polskich od XVI do XVIII w. (cz. I). Pueri cantores, „Muzyka” XVIII (1973), nr 4, s. 28–43.
 • Chaniecki Z., Dyskantyści w kapelach polskich od XVI do XVIII w. (cz. II). Discantistae castrati, „Muzyka” XIX (1974), nr 1, s. 35–53.
 • Chaniecki Z., Kapele janczarskie jako przejaw sarmatyzmu w polskiej kulturze muzycznej, „Muzyka”, XVI (1971), nr 2, s. 17–23.
 • Chaniecki Z., W sprawie kapeli Stanisława Lubomirskiego i początków opery włoskiej w Polsce, „Muzyka” XIII (1968), nr 3, s. 58–65.
 • Chaniecki Z., Z dziejów wychowania muzycznego w Polsce, „Muzyka” XXVI (1981), nr 2, s. 47–84.
 • Chomiński J., Słownik muzyków polskich, t. 1, Kraków 1964.
 • Chybiński A., Słownik muzyków dawnej Polski, Kraków 1949.
 • Długosz J., Rachunki kapeli nadwornej księcia Władysława Dominika Ostrogskiego w l. 1635–1642, „Muzyka” XV (1970), nr 1, s. 58–80.
 • Długosz J., Źródła do kapeli nadwornej Lubomirskich w latach 1595–1644, „Muzyka” XIII (1968), nr 4, s. 84–88.
 • Encyklopedia muzyczna PWM, część biograficzna, red. E. Dziębowska, Kraków 1987.
 • Feicht H., Muzyka w okresie polskiego baroku [w:] Z dziejów polskiej kultury muzycznej, red. Z. Szweykowski, Kraków 1958, s. 166–167.
 • Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.
 • Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.
 • Grzebień L., Kochanowicz J., Jezuickie bursy muzyczne. Zarys problematyki badawczej, „Muzyka” XLVII( 2002), nr 1, s. 65–83.
 • Nowak J., Kapele muzyczne na dworze hetmana Adama Mikołaja Sieniawskiego i jego żony Elżbiety z Lubomirskich (1685–1729), „Muzyka” XLVIII (2003), nr 3, s. 17–48.
 • Perz M., Kapela Zamojskich i kolegiacka w Pilicy, „Z dziejów muzyki polskiej” 1964, nr 7, s. 41–54.
 • Przybyszewska-Jarmińska B., Barok, część pierwsza, 1595–1696, Warszawa 2006 (Historia muzyki polskiej, t.3).
 • Przybyszewska-Jarmińska B., Muzycy z Cappella Giulia i z innych rzymskich zespołów muzycznych w Rzeczypospolitej czasów Wazów, „Muzyka” XLIX (2004), nr 1, s. 33–52.
 • Przybyszewska-Jarmińska B., Muzyczne dwory polskich Wazów, Warszawa 2007.
 • Przybyszewska-Jarmińska B., Muzyka i finanse. Nieznane źródła do dziejów życia muzycznego na dworze królewskim polskich Wazów (I, II), „Muzyka” XLIV (1999), nr 1, s. 83–100.
 • Przybyszewska-Jarmińska B., Muzyka pod patronatem polskich Wazów. Marcin Mielczewski, Warszawa 2011.
 • Przybyszewska-Jarmińska B., Źródła do dziejów muzyki na dworach polskich Wazów ze zbiorów zamku Skokloster (Szwecja), „Muzyka” LVI (2011), nr 2, s. 3–15.
 • Ryczkowska A., Status muzyków kościelnych Rzeczpospolitej w XVII wieku, „Musica Ecclesiastica” 9 (2014), s. 23–49.
 • Szwagrzyk J.A., Pieniądz na ziemiach polskich X–XX w., Wrocław i in. 1990.
 • Szweykowscy A. i Z., Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów, Kraków 1997.
 • Szweykowska A., Dramma per musica w teatrze Wazów, Kraków 1976.
 • Szweykowska A., Kapela królewska Jana Kazimierza w latach 1649–1652, „Muzyka” XIII (1968), nr 4, s. 40–48.
 • Szweykowska A., Notatki dotyczące kapeli królewskiej w XVII w., „Muzyka” XVI (1971), nr 3, s. 93–94.
 • Szweykowska A., Przeobrażenia w kapeli królewskiej na przełomie XVI i XVII w., „Muzyka” XIII (1968), nr 2, s. 3–21.
 • Szweykowska A., W sprawie datowania działalności kapeli Stanisława Lubomirskiego, „Muzyka” XIV (1969), nr 1, s. 91–92.
 • [online] http://www.economypoint.org/s/scudo-coin.html [dostęp: 20.04.2014 r.]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2353-7094

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8e43ce06-1258-4bf4-8123-cdbd284a5877
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.