PL EN


2008 | 1(11) | 79-90
Article title

Wpływ cen na zachowanie konsumenta na rynku turystycznym

Authors
Content
Title variants
EN
Price Influence on Consumer Behaviour on the Tourist Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Waga poszczególnych czynników w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku turystycznym jest różna w zależności od rodzaju nabywanego produktu. Cechy rynku turystycznego sprawiają, iż często wpływ cen na popyt ujawnia się w sposób specyficzny. W artykule omówiono znaczenie ceny w procesie podejmowania decyzji zakupu przez turystów oraz reakcje konsumentów na zmiany cen produktów turystycznych. Wskazano także na skutki zmian cen produktów turystycznych, a także na paradoksalne związki między cenami a popytem.
EN
The importance of particular factors in shaping consumer behaviour patterns on the tourist market is different depending on purchased product type. Features of the tourist market make the price-demand influence emerge in a specific way. The article describes price importance in the process of purchase decision making by tourists as well as consumer reactions to tourist product price changes. The work also indicates the results of tourist product price changes, plus paradoxical relations between prices and demand.
Year
Issue
Pages
79-90
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
  • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
  • Altkorn J. 1995. Marketing w turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11295-6.
  • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. 2005. Produkt turystyczny. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1564-9.
  • Kotler Ph. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska. ISBN 83-85205-42-X.
  • Mazurek-Łopacińska K. 1997. Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. ISBN 83-7011-294-3.
  • Miller R. L. 1982. Economics Today. The Micro View. New York: Harper and Row.
  • Nagle T.T. 1987. The Strategy and Tactics of Pricing. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
  • Rudnicki L. 2004. Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-204-9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e48d123-e307-4161-99fd-bf5a710b299a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.