PL EN


2014 | 9 | 91-103
Article title

Jakość kształcenia a cyfrowa edukacja

Content
Title variants
EN
Quality of teaching and digital education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł w zarysie omawia zagadnienia związane z jakością kształcenia we współczesnej szkole w kontekście coraz powszechniejszego wykorzystywania do tego celu środków informa-tycznych. Z tej perspektywy poddano próbie oceny nowy projekt cyfrowej szkoły. Ważnym aspek-tem postępującej informatyzacji jest zdrowie, szczególnie najmłodszych użytkowników nowocze-snych technologii.
EN
Article at a glance discusses issues related to the quality of education in the modern school, in the context of the increasingly widespread use for the purpose of information. From this perspec-tive, were subjected to an evaluation of a new design digital school. An important aspect of the ongoing computerization is health, especially the youngest members of modern technology.
Year
Volume
9
Pages
91-103
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Banach Cz., Rajkiewicz A., Najpilniejsze problemy do rozwiązania w systemie edukacji w latach 2004–2015, „Nowa Szkoła”, nr 1/2004.
 • Bednarski R., Tyczkowski K., Pietruszka M., Charakterystyka czynników wpływających na czytel-ność tekstów w obrazach komputerowych [w:] Multimedia w biznesie i edukacji, red. L. Kieł-tyka, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2005.
 • Blikle A.J., Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, na: www.moznainaczej.com.pl
 • Bogaj A., Współczesne wyzwania edukacyjne [w:] Edukacja i technika, red. H. Bednarczyk, E. Sałata, ITE-PIB, Radom 2010.
 • Bror Zachrisson, Studia nad czytelnością druku, tłum. K. Chocianowicz, J. Hyc, WNT, Warszawa 1970.
 • Chwałowski R., 451, czyli typografia bez papieru, „2D+3D”, nr 9/2004.
 • E Ink czy LCD: który jest lepszy?, „Chip”, nr 3/2013.
 • Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Wyd. Do; Wyd. Opitma, Warszawa 2005.
 • Furmanek W., Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 2010.
 • Goban-Klas T., Nadchodzące społeczeństwo medialne, „Chowanna”, t. 2 (29), UŚ, Katowice 2007.
 • Gogołek W., Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów, ORE, Warszawa 2013.
 • Jabr F., Papier kontra ekran, „Świat Nauki”, Wyd. Prószyński Media, nr 12/2013.
 • Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., Wyniki badań HBSC 2010, Wyd. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2011.
 • Molga A., Nauczanie multimedialne, „Dydaktyka informatyki. Informatyka wspomagająca cało-życiowe uczenie się”, nr 8/2013, red. A. Piecuch, W. Furmanek, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
 • Morbitzer J., Medialność a sprawność edukacyjna ucznia [w:] Człowiek – Media – Edukacja, red. J. Morbitzer, E. Musiał, UP, Kraków 2012.
 • Piecuch A., Edukacja informatyczna na początku trzeciego tysiąclecia, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 2008.
 • Piecuch A., Wstęp do projektowania multimedialnych opracowań metodycznych, WO Fosze, Rzeszów 2008.
 • Piecuch A., Uczenie się i nauczanie a inżynieria dydaktyczna, „Edukacja – Technika –Informatyka. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej i informacyjnej”, red. W. Lib, W. Walat, UR, Rzeszów 2009.
 • Piecuch A., Multimedialne kompetencje nauczycieli, UR, Rzeszów 2011.
 • Piecuch A., Uczeń w cyfrowej szkole, „Nowe Horyzonty Edukacji”, nr 1(8)/2014, Via Ferrata, Wrocław 2014.
 • Stróżyński K., Jakość pracy szkoły [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. 2, Żak, Warszawa 2003.
 • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978.
 • Wegner D.M., Ward A.F., Jak Google zmienia nasz mózg, „ Świat Nauki”, nr 1(269)/2014.
 • Włoch S., Edukacja jaka? – szansą czy zagrożeniem ucznia [w:] Edukacja w społeczeństwie wie-dzy, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2010.
 • Zając A., Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy, UR, Rzeszów 2013.
 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4759206.html
 • http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl
 • http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/kurs/zastosowanie-TIK-w-realizacji-celow-uczenia-sie
 • Tajemnica filtru światła niebieskiego, – http://www.echirurgia.pl/zacma/tajemnica_filtru_swia-tla_niebieskiego.htm
 • Urząd statystyczny w Krakowie, Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 r. Studia i analizy statystyczne, Kraków 2011, publikacja dostępna w Internecie http://www.stat.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e4aacd6-f60b-4402-a478-6f2ded17e600
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.