PL EN


2011 | 6(13) | 101-121
Article title

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w założeniach programowych Prawa i Sprawiedliwości

Content
Title variants
EN
Energy Safety in Assumption of Political Programme of Prawo i Sprawiedliwość
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Author describes very important matter related to sovereignty of the State — it’s energy safety. In this paper he synthetically discusses programme of the Prawo i Sprawiedliwość — a Centre-Right party, devoting a lot of its attention to Poland’s energy safety — especially its dependency from Russian supplies and solutions which would allow to acquire more energy from renewal resources and fossil fuels.
Keywords
Year
Volume
Pages
101-121
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Bezpieczeństwo energetyczne, http://programpis.org.pl/35,bezpieczenstwo-energetyczne.html [odczyt z dn. 4.10.2011].
 • Dbamy i Polskę dbamy o Polaków. Program PiS z 2007 r., Warszawa 2007, s. 33–34.
 • Debata nad elektrownią atomową w Polsce, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/337833,Debata-nad-elektrownia-atomowa-w-Polsce-Inwestyjmy-w-inne-zrodla-energii [odczyt z dn.12.2011].
 • Fotyga A., Polska chce udowodnić, że nie jest awanturnikiem w Unii Europejskiej, Nasz Dziennik 2011, nr 156, s. 7.
 • Francja odrzuca energetyczny Pakt muszkieterów, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Francja-odrzucila-energetyczny-pakt-muszkieterow-1399529.html [odczyt z dn. 4.04.2012].
 • http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080616FCS31737+0+DOC+XML+V0//PL [odczyt z dn. 4.08.2011].
 • Jesteśmy przygotowania na ataki. Z dr. Piotrem Naimskim, wiceministrem gospodarki, rozmawia Piotr Bączek, Nowe Państwo 2006 http://www.panstwo.net/949-jestesmyprzygotowani-na-atak [odczyt z dn. 4.04.2011].
 • Kaczyński J., Gazociąg północny, czyli igranie polskimi interesami narodowymi, http://www.gazociag-polnocny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192%3Ajarosaw-kaczyski-gazocig-ponocny-to-take-gra-przyszoci-polskich-portowfelieton&catid=42%3Aartykuy&Itemid=74 [odczyt z dn. 4.08.2011].
 • Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011, s. 49, 52.
 • Kitler W., Wartości, potrzeby, cele i interesy jako podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. 2, red. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świebioda, Warszawa 2011, s. 215.
 • Konwencja konstytucyjna PiS. Wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Warszawa 2003, s. 22.
 • Kowalski J., Testament energetyczny L. Kaczyńskiego, http://niezalezna.pl/4386-testament-energetyczny-lecha-kaczynskiego [odczyt z dn. 4.04.2012].
 • Marcinkiewicz K., Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, Rzeczpospolita 10.02.2006, http://archiwum.rp.pl/artykul/598322_Jeden_za_wszystkich_wszyscy_za_ jednego.html [odczyt z dn. 4.04.2011].
 • Nadzwyczajny IX Kongres PSL. Stawiamy na normalność — Polska lepszych szans. Deklaracja programowa PSL, Warszawa 14 kwietnia 2007.
 • Naimski P., Szałamacha P., Bezpieczeństwo energetyczne ponad podziałami, Rzeczpospolita 12.11.2007, http://www.rp.pl/artykul/68552.html?p=2 [odczyt z dn. 5.04.2011].
 • Nowakowski Z., Szafran H., Szafran R., Bezpieczeństwo w XXI wieku. Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski i wybranych państw, Rzeszów 2009, s. 393.
 • Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Program PiS, Kraków 2009, s. 90-91.
 • Paszkiewicz K., Prawo i Sprawiedliwość, [w:] Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. K. A. Paszkiewicz, Wrocław 2004, s. 111.
 • Polityka dla przemysłu gazu ziemnego, Warszawa 2007, s. 3.
 • Prawo i Sprawiedliwość. IV Rzeczypospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. Program 2005, Warszawa 2005, s. 131
 • Prezydent RP Lech Kaczyński, Warszawa, [b.d.w.], s. 18.
 • Raport. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, Bezpieczeństwo Narodowe 2006, nr 1, s. 15–27.
 • Razem tworzymy lepszą przyszłość. Narodowe priorytety PSL na lata 2007–2011, Warszawa 2007, s. 9, 132.
 • Rozmowy niedokończone Radia Maryja z dnia 6 VII 2011, rozmowa z Janem Szyszko, http://www.radiomaryja.pl/multimedia/bezpieczenstwo-energetyczne-polskiszanse-i-zagrozenia/ [odczyt z dn. 4.08.2011].
 • Sanecka-Tyczyńska J., Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium z myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011, s. 241.
 • Skrót programu PiS 2001 r., Warszawa 2001, s. 3.
 • Słojewska A., Trudne początki solidarności, Rzeczpospolita 9.03.2006, http://archiwum.rp.pl/artykul/603508.html [odczyt z dn. 4.04.2011].
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2007, s. 18.
 • Wspólna deklaracja prezydentów, http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2007/art,149,440,wspolna-deklaracja-prezydentow.html [odczyt z dn. 5.04.2011].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e4dd922-8ba3-4ce2-b5d4-3a6a544f2641
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.