PL EN


2020 | 11 | 115-126
Article title

Wielką czy małą literą, czyli o problemach ortograficznych w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych na przykładzie języka polskiego i hiszpańskiego

Content
Title variants
EN
Uppercase or lowercase, about the orthographic problems in Spanish-Polish specialized translation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the problem of capital letters from the perspective of Spanish-Polish legal translations. The focus of the article lies on the titles of legal acts because it allows to show the mutual relations between linguistic, legal and translatory norms. At the beginning the problem of capitalization is presented from a general point of view. This is followed by a contrastive analysis of orthographic rules in Spanish and Polish, which demonstrates visible differences between those two languages. Furthermore, the influence of the extralinguistic factors and the usage created by the community of practice (Wegner 1998) on the translation of specialized texts is explained.
Year
Issue
11
Pages
115-126
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach/ Polska
References
 • Aguirre Beltrán, Blanca/ Rother, Klaus (1999). El español por profesiones. Comercio exterior. Madrid.
 • Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico (2015). Estudio de campo: lenguaje escrito. Madrid: Ministerio de Justicia. (https://lenguajeadministrativo.com/wp-content/uploads/2015/10/CMLJ-Lenguaje-escrito.pdf, dostęp 23.10.2019 r.).
 • Departament Języka Polskiego. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych. Komisja Europejska (2016). Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy. (https://ec.europa.eu/translation/polish/guidelines/documents/styleguide_polish_dgt_pl.pdf, dostęp 20.11.2019 r.).
 • Gómez Font, Alberto (2009). “Abogacía y corrección idiomática”. W: Revista de Llengua i Dret 51. S. 187–200.
 • Jopek-Bosiacka, Anna (2017). „Między normą a uzusem. O roli teorii prawa i doktryny w procesie oceny jakości przekładu prawnego”. W: Walkiewicz, B./ Kęsicka, K (red.) Norma a uzus II. Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji. Poznań. S. 27–40.
 • Kłosińska, Anna (red.) (2004). Słownik ortograficzny PWN. Warszawa.
 • Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego (2018) (https://tepis.org.pl/wp-content/uploads/Kodeks-zawodowy-t%C5%82umacza-przysi%C4%99g%C5%82ego-2018.pdf, dostęp 23.10.2019 r.).
 • Komarnicki, Mieczysław/ Komarnicki, Igor (2005). Diccionario de terminología jurídica español-polaco. Warszawa.
 • Kozłowska, Zofia (2002). „O błędach językowych w tekstach polskich przekładów”. W: Kopczyński, A./ Zaliwska-Okrutna, U. (red.) Język rodzimy a język obcy, komunikacja, przekład, dydaktyka. Warszawa. S. 137–147.
 • Kubacki, Artur D. (2012). Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa.
 • Martínez de Sousa, José (2010). Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas. Gijón.
 • Montollo Durán, Estrella (red.) (2012). Hacia la modernización del discurso jurídico. Barcelona.
 • Nowakowska-Głuszak, Anna (2016). „Hiszpańskie imiona i nazwiska w tłumaczeniu poświadczonym na język polski”. W: Legilingwistyka Porównawcza 25/2016. S. 79–94.
 • Pisarska, Alicja/ Tomaszkiewicz, Teresa (1998). Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań.
 • Podracki, Jerzy (1999). Słownik skrótów i skrótowców. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Polański, Edward (red.) (2016). Wielki słownik ortograficzny PWN. Warszawa.
 • Polański, Kazimierz (red.) (1999). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław.
 • Real Academia Española (2010). Ortografía de la lengua española. Madrid.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. 2016 poz. 283). (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021000908/O/D20020908.pdf, dostęp 20.11.2019 r.).
 • Supera-Markowska, Maria (2009). Zarys prawa hiszpańskiego i polskiego. Warszawa.
 • Tomas Ríos, José (2005). „Las sentencias judiciales, estudio y análisis sociolingüístico”. W: Tonos. Revista Electrónica de Estudios Filológicos 9. (https://www.um.es/tonosdigital/znum9/corpora/juridicos.htm, dostęp 23.10.2019 r.).
 • Uchwała ortograficzna nr 13 Rady Języka Polskiego w sprawie zapisu skrótu tytułu Dziennik Ustaw/ Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (przyjęta na XXII posiedzeniu plenarnym dn. 15 maja 2006 r. (http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85:zapis-skrotu-tytuu-qdziennik-ustawqqdziennik-ustaw-rzeczypospolitej-polskiejq&catid=43&Itemid=59, dostęp 22.10.2019 r.).
 • Wenger, Etienne (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. New York.
 • Wielkie i małe litery w tekstach UE – ustalenia Zespołu Rady Języka Polskiego ds. Współpracy z Tłumaczami UE, poczynione na posiedzeniu Komisji Ortograficzno-Onomastycznej RJP 2 XII 2005 r. z uzupełnieniami z dnia 30.12.2005 r. (http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1107:wielkie-i-mae-litery-w-tekstach-ue&catid=44&Itemid=145, dostęp 23.10.2019 r.).
 • Witorska, Alicja (2015). „Pisownia dużą literą w tekstach polskich aktów prawnych”. W: Przegląd Legislacyjny 3(93). S. 145–157.
 • Wronkowska, Sławomira/ Zieliński, Maciej (1993). Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e524b31-73d1-47e3-b7e0-5d3e4c4ff8c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.