PL EN


2013 | LXXXIX (89) | 207-224
Article title

Formy i instrumenty pomocy publicznej w Unii Europejskiej w latach 2006–2011

Authors
Content
Title variants
EN
Forms and instruments of state aid in the European Union in the years 2006–2011
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper aims to analyze and evaluate the state aid granted in the Member States of the European Union in the years 2006–2011. The analysis concerns the amount of aid provided, as well as forms and instruments used. The author analyzes the trends of changes in the volume of the aid, as well as changes in the structure of its types and forms. The main conclusion is that the scope of non-crisis state aid granted in the 27 EU countries in the analysed period was reduced both in absolute terms and in relation to the average GDP of the European Union. Structure of state aid has also changed. There was an increase in spending on horizontal and regional aid and a decrease in spending on regional aid. One can also observe the change in structure of state aid instruments; there was an increase in the share of active instruments (subsidies for companies). At the same time a relatively large share as passive instruments (tax and deferred tax) has been observed.
Year
Volume
Pages
207-224
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Plan działań w zakresie pomocy państwa – gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005–2009, COM (2005) 107, wersja ostateczna z 7.06.2005 r.
  • Piotrowski J., Strategia Lizbońska – przyczyny, niepowodzenia, Unia Europejska.pl, 2012/1 (212).
  • State Aid Scoreboard, Report on State aid granted by the EU Member States, Autumn 2009 update, Brussels 7.12.2009, COM (2009) 661.
  • Woźniak B., Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce, Zesz. Nauk. Polit. Europ. Fin. i Mark. 2010/4 (53).
  • Akty prawne
  • Rozporządzenie Komisji Europejskiej NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE (Dz.Urz. UE z 2008 r., L 214) .
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1402).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 153, poz. 952).
  • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z 2008 r., C 115/47).
  • http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/expenditure; stan na dzień 2.09.2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e5a0788-a9a7-4dd6-acee-0119a6b11827
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.