PL EN


2012 | 2(14) | 207-237
Article title

Władysława Kotwicza niepublikowany Rzut oka na losy orjentalistyki w Polsce (1938)

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
W. Kotwicz’s unpublished study Rzut oka na losy orjentalistyki w Polsce (1938)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present text contains an edition of W. Kotwicz’s unpublished 1938 article Rzut oka na losy orjentalistyki w Polsce (‘A glance at the history of Oriental studies in Poland’) in its possibly latest version, enhanced with sectioning, an index and an inventory of working materials preserved in the Archive of Science of Polish Academy of Sciences and Polish Academy of Arts and Sciences in Cracow. The edited paper focuses primarily on the 19th c. and the rôle of the Vilnius and Petersburg universities, and contains a considerable number of presently not commonly known information.
Keywords
Contributors
elaborated by
original work author
References
  • AOV 10: Studying the Orient in Lithuania (= Acta Orientalia Vilnensia 10/1–2 (2009)). Baranowski B., 1938, Znajomość języka tureckiego w dawnej Polsce (do połowy XVII wieku), „Rocznik Orjentalistyczny” 14 (1937), s. 9–37. BSOT: Кононов А.Н. (red.), 1974, Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период, Москва. Dębicki L., 1888, Puławy (1762–1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie, 3: Poza Puławami, Lwów. Dobosz K., 2012, Początki i pierwszy tom „Rocznika Orientalistycznego”. Przyczynek do dziejów czasopisma, „LingVaria” 14, s. 177–193. Dziurzyńska E., 1997, Sources for the history of Oriental Studies in Poland in the Collections of the Cracow Branch of the Archives of the Polish Academy of Sciences, „Folia Orientalia” 33, s. 49–57. Kotwicz W., 1935, Jan hr. Potocki i jego podróż do Chin (= Biblioteka Ordynacji Łańcuckiej 2), Wilno. Kotwicz W., 1948, Józef Kowalewski orientalista (1801–1878), Wrocław. Kotwicz W., Kotwiczówna M., 1935, Orientalista Antoni Muchliński. Życie i dzieła, Wilno. Kotwiczówna M., [1953], Bibliografia Władysława Kotwicza, „Rocznik Orientalistyczny” 16 (1950) [Księga dla uczczenia pamięci Władysława Kotwicza (1872–1944)], s. xxxi–xlviii. Krasnowolska A., 2009, Šāh-nāma translations. xiii. Into Polish, „Encyclopædia Iranica, Online Edition”, www.iranicaonline.org/articles/sah-nama-translations-xiii-into-polish. Lewicki M., 1948, Władysław Kotwicz jako historyk orientalistyki polskiej, [w:] Kotwicz 1948, s. 5–14. LGE: La grande encyclopédie. Inventaire raisonné des sciences, des letters et des arts…, Paris 1886–1902. Meyers: Meyers Großes Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens, Leipzig–Wien 61902–09. Orgelbrand: S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami, Warszawa 1898–1912. Pierer: Pierer’s Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart…, Altenburg 41857–65. Podolak B., 2012, Walenty Skorochód Majewski – zapomniany archiwista i pasjonat języków wschodnich, „LingVaria” 13, s. 183–94. Polański E., 2004, Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 60, s. 29–46. PSB: Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1935–. RBS: Половцов А.А. (red.), 1896–1918, Русскій біографическій словарь, Санктъ Петербургъ. Stachowski K., 2012, W. Kotwicz’s unpublished study Les voyelles longues dans les langues altaïques (1938), „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 129, s. 243–315 Stachowski M., 2008, Turkologia, uralistyka, syberystyka, czyli rzut oka na historię językoznawstwa porównawczego, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 125, s. 167–77. Stachowski S., 2000, François à Mesgnien Meninski ve Thesaurus Linguarum Orientalium = François à Mesgnien Meninski und sein Thesaurus Linguarum Orientalium, [w:] F. à Mesgnien Meninski, Thesaurus Linguarum Orientalium Turcicæ-Arabicæ-Persicæ 1–3: Lexicon Turcico-Arabico-Persicum…, Vienna 1680 [wyd. M. Ölmez, S. Stachowski, İstanbul 2000], s. xiii–xxii, xxiii–xxxiv. Szkice…: J. Reychman (t. 1), S. Strelcyn (t. 2–3), T. Majda (t. 4–5) (red.), 1957–, Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, Warszawa. Szydłowski T., 1932, Galerja Stanisława Augusta, „Kuryer literacko naukowy” 1932/3, s. ii–v. Tulisow J., 1986, Władysław Kotwicz, „Hemispheres” 2, s. 199–215. Ułaszyn H., 1902, O Janie Potockim i literaturze Kaukazu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e5be492-a560-4ea8-adcc-17e4a6313156
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.