PL EN


2016 | 12 | 2 | 8-39
Article title

Partycypacja budżetowa jako element rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Propozycja dla Ukrainy

Content
Title variants
EN
Participatory budgeting as the element of civil society development – formal plan for Ukraine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ten jest propozycją implementacji samorządowych rozwiązań budżetowych mogących wpłynąć na aktywność obywatelską modernizującej się Ukrainy. W tym celu zastosowany zostanie instrument partycypacji społecznej – budżet partycypacyjny, który stał się wiodącym przykładem pobudzania aktywności lokalnych wspólnot niemal na całym świecie. Zostaną tu przedstawione jego dwa modele. Pierwszy pochodzi z Brazylii, a drugi z Polski. Na przykładzie dwóch miast, Porto Alegre oraz Łodzi, zostanie zaprezentowany mechanizm działania obu tych rozwiązań w przestrzeni samorządowej, a w dalszej kolejności będą one poddane weryfikacji pod względem ich funkcjonalność w wymiarze ukraińskim.
EN
In my article I suggest two models of social participation which can posi¬tively influence on the process of building the civil society in Ukraine, especially in the area of local government. I want to consider two types of the participatory budgeting, first comes from Porto Alegre in Brazil and the second one from Lodz in Poland. The first model, 27 years old, is the example of representative democracy and is characterized by hierarchical structure. On the other hand, we have different model which is the representative of participatory democracy without any gradation. In this area of research I'm going to choice the best proposition which fit in the process of political transition on Ukraine.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
8-39
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Allegretti G., Herzberg C., Participatory budgets in Europe. Between efficiency and growing local democracy, Amsterdam 2004.
 • Arystoteles, Polityka, Warszawa 2006.
 • Baiocchi G., Participation, activism, and politics: The Porto Alegre experiment and deliberative democratic theory, „Revised” 1999, Vol. 11.
 • Baur A., Szwajcarski fenomen, Warszawa 1993.
 • Chodubski A., Ukraina a procesy przemian europejskich. Przeszłość i teraźniejszość, „Eastern Review” 2014, T. 3.
 • Ciastocha M., Ukrainiec najbiedniejszy w Europie. Sprawdź, na co go stać, „Newsweek” 31.03.2015, http://swiat.newsweek.pl/ile-zarabiaja-ukraincy,artykuly,360185,1.html
 • Civil Society And The Crisis In Ukraine, OECD SEC.FR/125/15/ 4 March 2015, s. 4, http://www.osce.org/ukraine-smm/141046?download=true.
 • Czapiński J., Panek T., Diagnoza Społeczna 2015 - Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2015, http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_wyniki_sej m.
 • Dresen F., Media in Ukraine: A Domain of the State, the Oligarchs, or the Public?, https://www.wilsoncenter.org/publication/media-ukraine-domain-the-state-the-oligarchs-or-the-public#sthash.REhdggxR.dpuf.
 • Ganuza E., Francés F., The deliberative turn in participation: the problem of inclusion and deliberative opportunities in participatory budgeting, „European Political Science Review” 2012, Vol. 4.
 • Ganuza E., Nez H., Morales E., The Struggle for a Voice: Tensions between Associations and Citizens in Participatory Budgeting, „International Journal of Urban and Regional Research” 2014, Vol. 38, No. 6.
 • Gianpaolo B., Militants and Citizens. The Politics of Participatory Democracy in Porto Alegre, Stanford 2005.
 • Giroux H. A., Bhattacharya D., Anti-politics and the scourge of authoritarianism, „Social Identities” 2016.
 • Górski R., Bez państwa, Wyd. Korporacja Ha!art, Warszawa 2007.
 • Kacewicz M., Nowa wojna oligarchów na Ukrainie, „Newsweek” 2015, http://swiat.newsweek.pl/oligarchowie-rzadza-ukraina,artykuly,35978 9,1.html.
 • Kębłowski W., Budżet partycypacyjny, krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013.
 • Kille L. W., Citizen participation in municipal budgeting: Origins, practices, impact, „Journalist’s Resources” 2013.
 • Klamut R., Aktywność obywatelska jako rodzaj aktywności społecznej – perspektywa psychologiczna, „Studia Socjologiczne” 2013, nr 1 (208).
 • Konsevych O., Wyjechać aby przeżyć. Emigracja w krajach Partnerstwa Wschodniego, http://www.eastbook.eu/blog/2013/08/19/wyjechac-aby -przezyc-emigracja-w-krajach-partnerstwa-wschodniego.
 • Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski w Polsce, Warszawa 2014.
 • Krauski M., Społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie, http://www.forum-eko-nomiczne.pl/article/spoleczenstwo-obywatelskie-na-ukrainie/#.VqTDbf nhCHs.
 • Marquetti A., Schonerwald da Silva C. E., Participatory Economic Democracy in Action: Participatory Budgeting in Porto Alegre. 1989-2004, Salt Lake City 2009.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sytuacji ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w kontekście europejskich aspiracji Ukrainy, REX/403 Bruksela, 16 października 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52014IE3088, 25.01.2016.
 • Prykowski Ł., Głos łodzian się liczy – czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli, Łódź 2012.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Warszawa 1993.
 • Putnam R., Samotna gra w kręgle, upadek I odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008.
 • Raport socjologów na temat jakości życia mieszkańców Łodzi, http://nauka wpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,392990,raport-socjologow-na-temat-ja kosci-zycia-mieszkancow-lodzi.html.
 • Sánchez S., Aragonès E., A Model of Participatory Democracy: Understanding the Case of Porto Alegre, Edinburgh 2004.
 • Santos B. de S., Participatory budgeting in Porto Alegre: Toward a redistributive democracy, „Politics & Society” 1998, Vol. 26, No. 4.
 • Serzysko E. (red.), Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, Warszawa 2014.
 • Sintomer Y., Herzberg C., Allegretti G., Röcke A., Learning from the South: Participatory Budgeting Worldwide – an Invitation to Global Cooperation, Bonn 2010.
 • Sintomer Y., Herzberg C., Röcke, A., Démocratie participative et modernisation des services publiques: des affinités électives? Les budgets particiatifs en Europe, Paris 2007.
 • Souza C., Participatory budgeting in Brazilian cities: limits and possibilities in building democratic institutions, „Environment & Urbanization” 2001, Vol. 13, s. 161, http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/ urb_governance/pdf_part_budg/IIED_Souza_Budgeting_Brazil.pdf.
 • Trykozko R., Ekspertyza prawna dotyczącą możliwości wprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e5c8b40-651f-400a-a1d3-ea1313c3ce8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.