PL EN


2018 | 72 | 4(323) | 103-114
Article title

Zmagania z Nike: Salon Sztuki Karola Tchorka

Title variants
EN
Struggles with Nike: the Karol Tchorek Art Salon
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczy zrąb artykułu stanowi rekonstrukcja historii Salonu Sztuki Nike (1943-1951), galerii sztuki współczesnej i antykwariatu prowadzonego przez Karola Tchorka, rzeźbiarza, ojca Mariusza. Autorki przedstawiają szczegółową historię walki o pozyskanie, wyremontowanie i utrzymanie lokalu sklepowego przy ul. Marszałkowskiej 63, problemy z odzyskiwaniem dzieł sztuki po powstaniu warszawskim i zwrotami dzieł powierzonych w komis w czasie okupacji, a także działalność handlową Nike i jej współpracę z różnymi instytucjami artystycznymi. Kluczowym kontekstem dla opracowania historii Nike był stosunek Mariusza Tchorka do działalności ojca. Chociaż historia Salonu rozegrała się w jego dzieciństwie to wpłynęła na całe życie – gromadzone zabytkowe przedmioty położyły się cieniem na relacje ojca i syna.
EN
The basic framework of this article is a reconstruction of the Nike Art Salon (1943–1951), a modern art gallery and antique shop ran by Karol Tchorek, sculptor and father of Mariusz. The author presents a detailed history of the battles waged for the sake of obtaining, renovating, and preserving the shop in 63 Marszałkowska Street, problems with regaining artworks after the Warsaw Uprising and returning works given on commission at the time of the German occupation, as well as the commercial activity of Nike and its cooperation with assorted art institutions. The key context for writing the story of Nike was the attitude of Mariusz Tchorek towards his father’s activity. Although the history of the salon took place during his childhood it affected Mariusz’s whole life – the gathered historical objects cast a shadow on the relations between father and son.
Keywords
EN
Year
Volume
72
Issue
Pages
103-114
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e5d6ac2-0785-489f-8161-e03330d78ab9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.