Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10(12) | 9-10

Article title

PROFESOROWI BOHDANOWI RYSZEWSKIEMU W 85. ROCZNICĘ URODZIN

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
PROFESOROWI BOHDANOWI RYSZEWSKIEMU W 85. ROCZNICĘ URODZIN

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Chorążyczewski, Waldemar. „Bohdan Ryszewski.” Archivní Časopis 62, nr 1 (2012): 40–45.
 • Chorążyczewski, Waldemar. „Profesor Bohdan Ryszewski – sylwetka uczonego.” Archeion 114 (2013): 13–21.
 • Chorążyczewski, Waldemar i Agnieszka Rosa. „Szkoła naukowa Bohdana Ryszewskiego.” W Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, zredagowali Waldemar Chorążyczewski i Anna Żeglińska, 19–51. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2014.
 • Chorążyczewski, Waldemar, Robert Degen, i Krzysztof Syta. Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 1. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.
 • Chorążyczewski, Waldemar, i Krzysztof Syta. „Profesor Bohdan Ryszewski: w 70. rocznicę urodzin.” Archiwista Polski 9, nr 3 (2004): 9–16.
 • Gołembiowski, Maciej, oprac. „Bibliografia prac prof. dra hab. Bohdana Ryszewskiego.” W Archiwistyka i bibliotekoznawstwo: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, 13–19. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997.
 • Gołembiowski, Maciej, oprac. „Wykaz prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem prof. dra hab. Bohdana Ryszewskiego.” W Archiwistyka i bibliotekoznawstwo: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, 20–29. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997.
 • Jaroszewicz-Pieresławcew, Zoja. „Profesor Bohdan Ryszewski – dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 31–33. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.
 • Kopiczyńska, Alina.. „Sylwetka Profesora Bohdana Ryszewskiego.” W Archiwistyka i bibliotekoznawstwo: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, 9–12. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997.
 • Majka, Roman. „Wkład Profesora Bohdana Ryszewskiego w komputeryzację Archiwum Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 35–38. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.
 • Ryszewski, Bohdan. Archiwistyka: przedmiot, zakres, podział: (studia nad problemem). Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 76, z. 2. Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
 • Ryszewski, Bohdan. Problemy i metody badawcze archiwistyki. Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1985.
 • Ryszewski, Bohdan. Problemy komputeryzacji archiwów. Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1994.
 • Świgoń, Marzena. „Profesor Bohdan Stanisław Ryszewski – o życiu, pracy i promowaniu prac doktorskich.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 13–20. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.
 • Żeglińska, Anna, oprac. „Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem prof. dr. hab. Bohdana Ryszewskiego, prof. zw.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzen Świgoń, 25–29. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.
 • Żeglińska, Anna. „Profesor Bohdan Ryszewski – jubileuszowe refleksje uczniów o Mistrzu.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 21–24. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8e5f32b4-bffd-450d-a33b-81070636730d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.