PL EN


2016 | 5 | 129-147
Article title

Kreowanie pozornej bipolarności jako elementarny komponent działalności Podemos

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza specyfiki funkcjonowania partii Podemos w kontekście zjawiska bipolarności. Zakłada się, że kreowanie w hiszpańskiej polityce układu sił politycznych, opartego na dwóch odmiennych grupach – obywatelach i „kaście”, stanowi fundamentalny czynnik determinujący charakterystykę ugrupowania oraz metody jego działalności. Przyjmuje się, że ele-mentem kształtującymi tego typu specyfikę jest oparcie strategii politycznej na adaptacji tożsamości wypracowanej przez Ruch 15-M oraz silnym antagonizmie. Jednocześnie zaś zauważyć można, że bipolarność Podemos przybiera charakter pozorny, co z kolei jest wynikiem systematycznego do-stosowywania się do standardów funkcjonowania partii w życiu politycznym.
The purpose of this article is to analyze the specifics of the functioning of the party Podemos in the context of the phenomenon of bipolarity. It is assumed that the creation of the Spanish policy of political forces, based on two different groups - citizens and “caste” is a fundamental factor in deter-mining the characteristics of a group and methods of its activities. It is assumed that the elements shaping this type of specificity is to base a political strategy on the adaptation of identity developed by the Movement 15-M and the strong antagonism. At the same time it can be observed that the bi-polarity of Podemos becomes a sham, which in turn is the result of a systematic adaptation to the standards of functioning of the party in the political life.
Year
Issue
5
Pages
129-147
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • #claroquepodemos. Borrador de principios organizativos, www.podemos.info [24.07.2015].
 • [EFE], Pablo Iglesias reinvidica a Podemos como el „movimento heradero” del 15M, www.eldiario.es [21.06.2015].
 • [F.M.], Izquierda Anticapitalista deja de ser un partodo para unirse con Podemos, www.elapis.com [27.07.2015].
 • ¿Qué propone el Movimento 15M? El programa politico de los indignados, www.movimiento15m.org [21.07.2015].
 • Carvajal A., Pabl Iglesias celebra el cambio de relación con PSOE: “Ahora se puede hablar”, www.el-mundo.es [27.07.2015].
 • Castells M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, Warszawa 2013.
 • Castells M., Siła tożsamości, Warszawa 2009.
 • Fuster Morell M., De la Ley Sinde a la de Propiedad Intelectual: menos libertad en la red, ¿menor moviliza-ción?, www.eldiario.es [22.06.2015].
 • Gómez L., Kender M., “Ganó el PP; mañana seguirá habiendo máa parados y deshaucios”, www.el-pais.com [24.07.2015].
 • Gómez L., Pérez-Lanzac C., Los círculosdeldesconetco,www.elpais.com [24.07.2015].
 • Gutiérrez Calvo V., Pérez-Lanzac C., Un partido sin carnés y en construcción, www.elpais.com[24.07.2015].
 • Hernandez M., Podemos pide tiempo a IU antes de negociar un pacto de acuerdo, www.elmundo.es[27.07.2015].http://p o demos a lcorcon.info/2014/06/29/organig rama-del-circ u lo-p o demos-a lcorcon [24.07.2015].http://sjp.pwn.pl/doroszewski/biegun;5413279.html [27.07.2015].http://www.rtve.es/noticias/20150528/iglesias-podemos-no-entrara-ningun-gobierno-presidi-do-candidato-socialista/1152160.shtml [27.07.2015].https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chaotickingdoms.pabloiglesias&hl=es [24.07.2015].https://www.youtube.com/watch?v=8Ds7b3pboW [21.07.2015].https://www.youtube.com/watch?v=g--DQAHoLwU [24.07.2015].
 • Iglesias P., Círculos Podemos,www.blogs.publico.es [24.07.2015].La cuadratura de los círculos, www.elpais.com [24.07.2015].
 • La manifestación de “indignados” reúne a varios miles de personas en toda España, www.elpais.com [21.06.2015].
 • Lo que cobrarán los eurodiputados de Podemos en Estrasburgo, www.elconfidencialdigital.com [24.07.2015].
 • Machuca P., Pablo Iglesias (Podemos): “falta gente joven y sobra casta política y económica”, www.hu-ffingtonpost.es [24.07.2015].
 • Machuca P., Podemos vota a sus candidatos en unas primarias marcads por las críicas internas, www.huffi ngtonpost.es [27.07.2015].
 • Manetto F., Modedero critica con amargurala estrategia política de Podemos, www.elpais.com [27.07.2015].
 • Manetto F., Podemos corona a Pablo Iglesias para liderar la pugna al bipartismo, www.elpais.cocm [24.07.2015].
 • Manetto F., Podemos: el rápido viaje ideológico hasta la socialdemocracia, www.elpais.com [27.07.2015].
 • Młyńczyk Ł., Między kreatywnością a próżnowaniem. Polityczność dwóch typów idealnych, Warszawa 2015.
 • Mouffe Ch., Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
 • Mover ficha: conventir la indignación en cambio político, www.eldiario.es [25.07.2015].
 • Nimo A.M., La guerra de las castas ha comenzado, www.elmundo.es [24.07.2015].
 • Ortega Dolz P., Las cuatro esquinas de Podemos, www.elpais.com [24.07.2015].
 • Pablo Iglesias: “En Podemos hemos sido capaces de concretar parte de los elementos del cambio del 15-M”, www.lasexta.com [24.07.2015].
 • Podemos, el proyecto de Pablo Iglesias, formaliza su inscripción como partido en el registro del Ministro del Interior, www.europapress.es [24.07.2015].
 • Podemos: “Somos la politización de los argumentos del 15M”, www.lavanguardia.com [24.07.2015].
 • Sánchez J.L., Gil A., Pablo Iglesias prepara su candidatura a las europeas: “Me han pedidoque dé un paso”, www.eldiario.es [25.07.2015].
 • Sanchez J.L., Los primeros 40 del Sol, www.eldiario.es [21.07.2015].
 • Schmitt C., Pojęcia polityczności,[w:] C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Warszawa 2012.
 • Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2002.
 • Tecé G., Pablo Iglesias (Podemos): “El 15-M nos enseño que no se puede pedir certificados de pureza ideológica”, www.lamarea.com [24.07.2015].Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Warszawa 1998.
 • Zerka P., Hiszpański Ruch 15-M: tożsamość projektowa in statu nascendi, www.kolegia.sgh.waw.pl [23.07.2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e6802e7-eaeb-42af-983c-8fecb065aace
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.