PL EN


2017 | 60 | 1 (121) | 77-93
Article title

Granice kreatywności w reportażu

Content
Title variants
EN
The Limits of Creativity in Reportage
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the problem of invention in Polish contemporary narrative journalism. The analysis of creative non-fiction books written by Katarzyna Surmiak-Domańska, Jacek Hugo-Bader and Wojciech Jagielski helps to distinguish the levels of invention (e.g. incorporating elements of fantastic or realistic fiction, creating events in undercover journalism) in this literary-journalistic genre. While comparing the chosen examples, the author tries to show whether/ in what conditions fabricated or exaggerated facts lead to breaking a factographic pact between writer and reader.
Year
Volume
60
Issue
Pages
77-93
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Katedra Teorii Literatury, Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Bauer Zbigniew (2004), Gatunki dziennikarskie [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków 2004.
 • Bly Nelly (Cochrane Elisabeth Jane) (1887), Ten Days in a Mad House [dokument elektroniczny] http://digital.library.upenn.edu/women/bly/
 • madhouse/madhouse.html [dostęp: 02.01.2017].
 • Clarke Bob (2004), From Grub Street to Fleet Street. An Illustrated History of English Newspapers to 1899, Ashgate.
 • Domosławski Artur (2010), Kapuściński non-fiction, Świat Książki, Warszawa.
 • Glensk Urszula (2014), Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918–1939), Universitas, Kraków.
 • Griffin John Howard (1962), Czarny jak ja, przeł. J. Giebułtowicz, Warszawa 1962.
 • Gut Piotr (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Harris Paul (2004), New ‘fake stories’ row hits US media, “theguardian”, https://www.theguardian.com/media/2004/mar/21/usnews.broadcasting [dostęp: 20.12.2016].
 • Hołuszko Ewa (2009), Historia pewnego reportażu, http://transfuzja.org/
 • pl/artykuly/newsy/ewa_holuszko_historia_pewnego_reportazu.htm [dostęp: 27.12.2016].
 • Hugo-Bader Jacek (1993), Charlie w Warszawie, „Magazyn” (dod. do „Gazety Wyborczej”) z 30.12.
 • Hugo-Bader Jacek (2009a), Walka klas trwa, „Duży Format” z 24.09.
 • Hugo-Bader Jacek (2009b), Podziemne życie Ewy H., http://wyborcza.pl/
 • duzyformat/1,127290,6707971,Podziemne_zycie_Ewy_H_.html [dostęp: 27.12.2016].
 • Hugo-Bader Jacek (2011), Biała gorączka, Czarne, Wołowiec.
 • Hugo-Bader Jacek (2014), Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak, Znak, Kraków.
 • Hugo-Bader Jacek (2016a), Skucha, AGORA, Czarne, Warszawa.
 • Hugo-Bader Jacek (2016b), Czarnuch, „Duży Format”, 21.11.
 • Jagielski Wojciech (2010), Nocni wędrowcy, W.A.B., Warszawa.
 • Jakowska Krystyna (1992), Międzywojenna powieść nowelowa, „Pamiętnik Literacki” nr 1.
 • Janus-Sitarz Anna (2012), Twórczość nadaje sens życiu [w:] Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, red. A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków.
 • Kąkolewski Krzysztof (1966), Estetyka reportażu jako gatunku informacji, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 1/1966.
 • Kisch Egon Erwin (2014), O reportażu [w:] tegoż, Jarmark sensacji, przeł. S. Wygodzki, NCK, AGORA, Warszawa.
 • Krahelska Halina (1937), Polski strajk, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa.
 • Kwiatkowski Jerzy (2001), Dwudziestolecie międzywojenne, PWN, Warszawa.
 • Leszczyński Adam (2010), Kiedy reporter jest nie fair, „Gazeta Wyborcza”, 28.02., http://wyborcza.pl/1,76842,7607358,Leszczynski__Kiedy_
 • reporter_jest_nie_fair.html#TRrelSST [dostęp: 03.01.2017].
 • Magdoń Andrzej (2000), Reporter i jego warsztat, Universitas, Kraków.
 • Markiewicz Henryk (1994), O polskich mistyfikacjach literackich, „Dekada Literacka” nr 8 (91) [dokument elektroniczny] http://www.
 • dekadaliteracka.com.pl/?id=3181&siteback=archiwum [dostęp: 22.12.2016].
 • Matuszek Gabriela (2015), O krakowskiej Szkole Pisarzy w roku jubileuszowym [w:] Twórcze pisanie w teorii i praktyce, red. G. Matuszek, H. Sieja-Skrzypulec, Kraków.
 • Maziarski Jacek (2012), Reportaż [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, PWN, Warszawa.
 • Maziarski Jacek (1966), Anatomia reportażu, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Mejer Jakub (2017), Bóle wcielenia, „Press”1-2, http://www.press.pl/magazyn-press/artykul/46934,bole-wcielenia [dostęp: 02.21.2017].
 • Miller Marek (1982), Reporterów sposób na życie, Czytelnik, Warszawa.
 • Mitosek Zofia (1997), Semantyczne aspekty literatury faktu [w:] tejże, Mimesis. Zjawisko i problem, PWN, Warszawa.
 • Pleszczyński Jan (2015), Etyka dziennikarska i dziennikarstwa, Difin, Warszawa.
 • Podgórski Karol (1994), Pamiętnik znaleziony na parkiecie, „Gazeta Wyborcza”, 16.04.
 • Podgórski Karol (2009), Kapitalizm osobisty [w:] 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła, Czarne, Wołowiec.
 • Siembieda Maciej (2003), Reportaż po polsku, Ars Nova, Poznań.
 • Stachowski Adrian (2014a), Wykonuję taki zawód. Rozmowa z Jackie Hugo-Baderem, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5267-wykonuje-taki-zawod.html [dostęp: 31.12.2016].
 • Stachowski Adrian (2014b), Kamyk do lawiny. W obronie Jacka Hugo-Badera [LIST], http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,16254489,Kamyk
 • _do_lawiny__W_obronie_Jacka_Hugo_Badera__LIST_.html.
 • Surmiak-Domańska Katarzyna (2009), Mamo, odkryj kołdrę, „Wysokie Obcasy”, 21.03 [przedruk w:] tejże, Żyletka. Reportaże i wywiady Dużego Formatu, Agora, Warszawa 2011.
 • Surmiak-Domańska Katarzyna (2012), Mokradełko, Czarne, Wołowiec.
 • Szejnert Małgorzata (2009), Nocni wędrowcy, http://wyborcza.pl
 • /1,75410,6771263,Nocni_wedrowcy__Jagielski__Wojciech.html [dostęp: 24.12.2016].
 • Tochman Wojciech (2010), Twórcze pisanie niefikcjonalne, „Tygodnik Powszechny”, 30.01. http://kapuscinski.info/tworcze-pisanie-niefikcyjne.html [dostęp: 22.12.2016].
 • Tochman Wojciech (2014), Ładne kwiatki, „Gazeta Wyborcza”, 26.06, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,16215732,Ladne_kwiatki.html [dostęp: 31.12.2016].
 • Truman Capote, Conversations (1966), ed. M.T. Inge, University Press of Mississippi, London–Jackson.
 • Wallraff Günter (2012), Czarne na białym [w:] tegoż, Z nowego wspaniałego świata, przeł. U. Poprawska, Czarne, Wołowiec.
 • Wańka-wstańka. Z Januszem Rolickim rozmawia Krzysztof Pilawski (2013), Demart, Warszawa.
 • Wańkowicz Melchior (1971), O poszerzenie konwencji reportażu [w:] tegoż, Od Stołpców po Kair, wyb. S. Kozicki, PIW, Warszawa.
 • Wańkowicz Melchior (1972), Karafka la Fontaine’a, t. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0084-4446
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e6d1b4b-6510-44b6-ae76-960fc3bb87ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.