PL EN


2018 | 6(978) | 107-122
Article title

Zastosowanie rachunku kosztów działań na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Title variants
EN
Activity-Based Costing in an Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania problematyką rachunku ABC. Zmieniające się otoczenie i wysoki stopień złożoności procesów wytwórczych sprawiają, że informacje dostarczane przez tradycyjne systemy rachunku kosztów nie zawsze są adekwatne do potrzeb decyzyjnych. Istnieje zatem konieczność wdrożenia takich systemów i rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, które dostarczałyby informacji nie tylko szybko, ale przede wszystkim wiarygodnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych rozwiązań dotyczących rachunku kosztów działań, a w szczególności przedstawienie zasad projektowania i wdrażania systemu ABC oraz jego przydatności w warunkach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, a także próba zastosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie owocowo-spożywczym. W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie praktycznego zastosowania rachunku kosztów działań w wybranym przedsiębiorstwie.
EN
Activity-based costing has become a very interesting and important issue. Still changing conditions and highly complicated production processes have rendered traditional accounting cost systems sometimes inadequate for making decisions. Managers are aware that they need cost accounting solutions that will quickly deliver them certain information. The aim of this article is to present the point of activity-based costing and to describe the principles of design and implementation of this costing method in Polish companies. It presents the results of research on the practical application of activity-based costing in an enterprise.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Buk H. (2006), Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa.
 • Januszewski A. (2005), Stosowanie rachunku kosztów działań w polskich przedsiębiorstwach, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 1.
 • Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Kiziukiewicz T. (1999), Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Wrocław.
 • Klimczuk Z. (2008), Na czym polega System Activity Based Costing i Activity Based Management (ABC/ABM), „Biuletyn Rachunkowości” nr 6(54).
 • Naruć W., Nowak J., Wieloch M. (2008), Operacyjne planowanie finansowe – ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa.
 • Piechota R. (2005), Projektowanie rachunku kosztów działań. Activity Based Costing, Difin, Warszawa.
 • Piosik A. (2006), Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, Warszawa.
 • Rybicka K. (2011), Wykorzystywanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie produkcyjnym (w:) Rachunek kosztów i pomiar dokonań, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stępień K. (2011), Rachunek kosztów pełnych versus rachunek kosztów zmiennych (w:) Rachunek kosztów i pomiar dokonań, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Śliwiński B. (2008), Wdrażanie rachunku kosztów działań w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 2.
 • Witkowski K. (2007), Jak w praktyce wykorzystywać wyniki analiz Activity Based Costing, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” nr 3
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e6f25a8-d098-4407-ad06-80e99884b5c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.