PL EN


2015 | 10/2015 | 413-426
Article title

The Social Status of the Social Rehabilitation Pedagogue in Qualitative Ethnographic Research Methodological and Ethical Dilemmas in a “Difficult Field”

Content
Title variants
PL
Społeczne usytuowanie pedagoga resocjalizacynego w terenowych badaniach jakościowych Dylematy metodologiczne i etyczne badacza w „trudnym terenie”
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article include reflexion about difficulty, ethical problems and moral’s dilemmas. The problems are characteristic for qualitative research. They are author’s experience to come from ethnography research and urban studies. It is resocialization’s perspectives. Key words: ethnographic research, qualitative research, pedagogue of resocialization, urban researcher, difficult research’s field, ethical problems, moral’s dilemmas.
PL
Celem artykułu jest ukazanie pewnych trudności, problemów natury etycznej i dylematów moralnych jakie napotyka badacz jakościowy w terenie. Poruszane zagadnienia są własnymi refleksjami autorki po przeprowadzonych badaniach terenowych w przestrzeni miasta z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej.
Year
Issue
Pages
413-426
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
 • Jagiellonian University in Kraków
References
 • [1] Ambrozik W., 2008, Społeczność lokalna jako płaszczyzna oddziaływań profilaktycznoresocjalizacyjnych, [in:] Resocjalizacja – ciągłość i zmiana, (eds.) Konopczyński M., Nowak B.M., Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Warsaw.
 • [2] Ambrozik W., 2009a, Udział środowiska w kształtowaniu sytuacji społecznej dziecka, [in:] Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, (eds.) Konopczyński M., Ambrozik W., Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warsaw.
 • [3] Ambrozik W., 2009b, Lokalny wymiar systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego, „Studia Edukacyjne”, no. 10.
 • [4] Ambrozik W., 2010a, Społeczność lokalna jako płaszczyzna funkcjonowania systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego, „Resocjalizacja Polska”, no. 1.
 • [5] Ambrozik W., 2010b, O konieczności udziału społeczeństwa w procesie resocjalizacji przestępców, [in:] Problemy współczesnej resocjalizacji, (eds.) Pytka L., Nowak B.M., Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Warsaw.
 • [6] Bałandynowicz A., 2010, Wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa, „Resocjalizacja Polska”, no. 1.
 • [7] Bałandynowicz A., 2011, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Wydawnictwo LEX, Warsaw.
 • [8] Barker E., 1980, The Professional Stranger: Some Methodological Problems Encountered in the Study of the Reverend Sun Myung Moon’s Unification Church, Open University Course Media Notes for AD 207, [in:] An Introduction to the Sociology, Milton Keynes, Open University.
 • [9] Becker H.S., 1953, Becoming a Marihuana User, „American Journal of Sociology”, no. 59.
 • [10] Becker H.S., 1963, Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York.
 • [11] Becker H.S., 2009, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, PWN, Warsaw.
 • [12] Bratton W., Knobler P., 2002, Przełom. Jak szef Policji Nowojorskiej powstrzymał epidemię przestępstw, Media Rodzina, Poznań.
 • [13] Czapska J., Krupiarz W. (eds.), 1999, Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, Wydawnictwo ISP, Warsaw.
 • [14] Czapska J., 2012, Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [15] Charmaz K., 2009, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warsaw.
 • [16] Chomczyński P., 2006, Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Vol. 2, no. 1.
 • [17] Chomczyński P., 2014, Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [18] Denzin N.K., 1978, The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, Aldine Publishing Co, Chicago.
 • [19] Doktór K., 1964, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warsaw.
 • [20] Goffman E., 2008, Człowiek w teatrze życia codziennego, ze wstępem Jana Szackiego, Wydawnictwo Aletheia, Warsaw.
 • [21] Gulczyńska A., 2013, „Chłopaki z dzielnicy”. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [22] Hughes J.A., Sharrock W.W., 2007, Theory and Methods in Sociology. An Introduction to Sociological Thinking and Practice, Palgrave Macmillan, New York, USA.
 • [23] Jeffery R.C., 1971, Crime Prevention. Criminal Justice, Administration of United States, Beverly Hills, CA.
 • [24] Jeffery R.C., 1977, Crime Prevention Through Environmental Design, Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 • [25] Jeffery R.C., 1990, Criminology: An Interdisciplinary Approach, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • [26] Kelling G., Coles C., 2000, Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Media Rodzina, Poznań.
 • [27] Konecki K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warsaw.
 • [28] Lewis J., 2009, Redefining Qualitative Methods: Believability in the Fifth Moment, „International Journal of Qualitative Methods”, no. 8(2).
 • [29] Lynch K., 1960, Image of the City, Cambridge.
 • [30] Mendel M. (eds.), 2006, Pedagogika miejsca, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP, Wrocław.
 • [31] Michel M., 2013, Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Warsaw.
 • [32] Nowak B.M., 2014, Kreowanie działań społecznych o charakterze resocjalizacyjnoreadaptacyjnym. Podejście sieciowo-systemowe, „Resocjalizacja Polska”, no. 7.
 • [33] Ossowski S., 1967, Dzieła, Vol. 4, PWN, Warsaw.
 • [34] Rosenhan D.L., Selligman M.E.P., 1994, Psychopatologia, Wydawnictwo PTO, Warsaw.
 • [35] Schwandt T.A., 2007, The Sage Dictionary of Qualitative Inquiry, 3rd edition, CA: Sage, Thousand Oaks.
 • [36] Shaughnessy J.J., Zechmeister E., Zechmeister J.S., 2002, Metody badawcze w psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • [37] Środa M., 2003, Indywidualizm i jego krytycy, Fundacja Aletheia, Warsaw.
 • [38] Urban B., 2007, Zachowania dewiacyjne w założeniach interakcjonizmu symbolicznego. Inspiracje dla pedagogiki resocjalizacyjnej, [in:] Resocjalizacja, Vol. 1, (eds.) Urban B., Stanik M., PWN, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Warsaw.
 • [39] Urban B., Konopczyński M. (red.), 2012, Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [40] Vidich A., 1955, Participant Observation and the Collection and Interpretation of Data, „American Journal of Sociology”, no. 60.
 • [41] Wilson J., Kelling G., 1982, Broken Windows, “Atlantic Monthly”, March 31.
 • [42] Zięba-Kołodziej B., 2010, Jakościowe badanie instytucji w pedagogice społecznej, [in:] Próby i szkice humanistyczne. Funkcje pedagogiki społecznej czasu teraźniejszego (mitu, wolności i młodej demokracji), Vol. 4, (eds.) Frąckowiak T., Marzec-Holka K., Radziewicz-Winnicki A., Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań-Środa Wielkopolska.
 • [43] Znaniecki F., 2008, Metoda socjologii, PWN, Warsaw.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e7504fc-57ba-4062-965b-e39bd49e4b19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.