PL EN


2016 | 5 | 255-264
Article title

PUSZCZA BIAŁOWIESKA W LITERATURZE DZIECIĘCEJ PRZEŁOMU XX I XXI WIEKU

Authors
Content
Title variants
EN
THE BIAŁOWIEŻA FOREST IN CHILDREN’S LITERATURE AT THE TURN OF THE 21st CENTURY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the motif of the Białowieża Forest in the literature for children at the turn of the 21st century. The writers use the literary topos of the foresthome in their description of this place, they idealize the presented world and point out not only the values of nature but also the axiological and existential ones. Writers build the literary myth of the forest as mother-nature, in which the main place belongs to the bison. The Białowieża Forest has got its own storytellers, who create fabulous stories, full of universal as well as regional and borderland elements. Contemporary works with the motif of the Białowieża Forest in literature for children also helps readers shape a positive and responsible attitude towards nature.
Year
Issue
5
Pages
255-264
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • Baluch A., Od ludus do agora. Rozważania o książkach dla dzieci i młodzieży i o sposobach lektury, które wiodą od zabawy do poważnej rozmowy o literaturze, Kraków 2003.
 • Z. Budrewicz, Lekcje polskiego krajobrazu. Międzywojenna proza podróżnicza dla młodzieży, Kraków 2013.
 • Dudko B., Wilczek Milczek, Białowieża 2014.
 • Hajduk M., Białowieskie opowieści, Białystok 1990.
 • Hajduk M., Duch puszczy, [w:] idem, Białowieskie opowieści, Białystok 1990.
 • Hajduk M., Wężowa wdzięczność, [w:] idem, Białowieskie opowieści, Białystok 1990.
 • Kobryńczuk F., Białowieski bór, [w:] idem, Białowieski skrzat królewski, Białystok 1999.
 • Kobryńczuk F., Zjadłbym tę gałązkę, [w:] idem, Białowieski skrzat królewski, Białystok 1999.
 • Kobryńczuk F., Żubr Król, [w:] idem, Białowieski skrzat królewski, Białystok 1999.
 • Kostecka W., Baśń postmodernistyczna – przeobrażenia gatunku: intertekstualne gry z tradycją literacką, Warszawa 2014.
 • Lippoman T., Legendy Podlasia, Białystok 2008.
 • Niesporek-Szamburska B., Baśń, [w: ] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), t. 1, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2008.
 • Nosek A., Puszcza Białowieska w literaturze dla dzieci i młodzieży do okresu międzywojnia – zarys historii motywu, „Bibliotekarz Podlaski” 2016, nr 2.
 • Nosek A., W przestrzeniach universum i regio. Wiersze dla dzieci współczesnych pisarzy regionu podlaskiego. Interpretacje, Białystok 2015.
 • Ożóg-Winiarska Z., Przyroda w liryce dla dzieci u schyłku XX wieku, Piotrków Trybunalski 2001.
 • Papuzińska J., Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży, Łódź 2008.
 • Samojlik T., Żubr Pompik. Kolory jesieni i pozostałe historie, Kraków 2011.
 • Samojlik T., Żubr Żorż, Białowieża 2010.
 • Skotnicka G., Znaczenie baśni regionalnych na przykładzie tekstów o morzu i wybrzeżu, [w:] Baśń i dziecko, wstęp, wybór i oprac. H. Skrobiszewska, Warszawa 1978.
 • Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, wstęp K. Wojciechowski, Warszawa 1987.
 • U Pana Boga za piecem, puszcza_bialowieska.republika.pl/publikacje/simona.htm [dostęp: 20.01.2016].
 • Wajrak A., Puszcza Białowieska, [w:] idem, Przewodnik prawdziwych tropicieli. Jesień, Warszawa 2011.
 • Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy – gatunki – kontek-sty), Wrocław 2000.
 • Zapomnianych tajemnic czar. Legendy, podania, opowieści okolic Puszczy Białowieskiej, red. N. Gierasimiuk, Hajnówka 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-1226
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e7975fc-5b76-43f6-a0bd-47c5572761d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.