PL EN


Journal
2017 | 13 | 4 | 389-400
Article title

Potential connections of unique manufacturing and industry 4.0

Selected contents from this journal
Title variants
PL
POTENCJALNE POŁĄCZENIE PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ ORAZ INDUSTRY 4.0
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Based on the concept of Industry 4.0, or the fourth industrial revolution, production processes are optimised by machines connected to each other via intelligent communication systems (machines keep track of the process and adjust their own settings accordingly). Our objective was to achieve more reliable processes with shorter production times and, consequently, lower production costs. Methods: We examined the possibility of incorporating a robot into the panel cutting subprocess of the unique furniture manufacturing process of a timber company. Results: Currently, using robots in industrial practice is economical only in the case of mass production. Using robots in unique manufacturing calls for higher resource need. In order to examine which part of the furniture manufacturing process a robot can be incorporated into and what problems can be solved with the robotic arm, the first step is to look for any potential failures in the process, as well as causes of failure, by performing a process model-based Failure Mode and Effects Analysis. Following the exploration of potential causes of failure, we examined the possibility of involving a robotic arm as a measure of improvement. Accordingly, the robotic arm was programmed in a computerised environment. The parameters of the robotic arm were set using the software Mitsubishi RV-2AJ Cosimir Educational. As a next step, process simulation was used to examine the total production time and cost of the process with using the robotic arm. Conclusions: The implementation of robots is a relevant option in unique production systems, as an intelligent system is capable of identifying problems even at the origin of failures and therefore it allows to avoid delay and increase the precision of operation.
PL
Wstęp: W oparciu o koncepcję Industry 4.0, nazywaną również czwartą rewolucją przemysłową, procesy produkcyjne są zoptymalizowane przy użyciu maszyn, połączonych ze sobą przez inteligentne systemy komunikacyjne (urządzenia rejestrują przebieg procesu i dostosowują odpowiednio swoje działanie). Celem tego badania było zwiększenie niezawodności procesu w połączeniu ze skróceniem czasu produkcji, a co z tym związane, niższymi kosztami produkcyjnymi. Metody: Poddano testom możliwość użycia robota w procesie obróbki cięciem produkcji unikatowych mebli drewnianych. Wyniki: Obecnie zastosowanie robotów w produkcji ma uzasadnienie ekonomiczne tylko w przypadku produkcji masowej. W celu sprawdzenia, w którym etapie obróbki mebla można zastosować robota oraz jaki problemy były by możliwe do rozwiązania przy takim sposobie produkcji, w pierwszym etapie ukształtowano proces w oparciu o analizę błędów i osiągnięć (Failure Mode and Effects Analysis). Analizując potencjalne możliwości niepowodzenia procesu, podjęto próbę użycia ramienia robota jako miernika poprawy. Ramię to zostało zaprogramowane w środowisku komputerowym. Parametry ramienia zostały ustawione przy użyciu oprogramowania Mitsubishi RV-2AJ Cosimir Educational. Następnie przeprowadzono symulację mierząc całkowity czas produkcji oraz koszty produkcji przy użyciu ramienia robota. Wnioski: Zastosowanie robotów jest uzasadnioną opcją w systemie produkcji jednostkowej, gdyż jako inteligentne urządzenie, jest on w stanie identyfikować problemy nawet u samego źródła ich powstawania.
Journal
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
389-400
Physical description
Contributors
author
  • University of Debrecen, Debrecen, Hungary
author
  • University of Debrecen, Debrecen, Hungary
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e7fe113-e27e-4ee1-b3ef-330fb98163de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.