PL EN


Journal
2016 | 1 | 93-110
Article title

Od kalifatu do Państwa Islamskiego. Historia i teraźniejszość w aktualnej sytuacji w Iraku

Content
Title variants
EN
From a caliphate to the Islamic State. Past and present in Iraq
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą ukazania historii idei kalifatu wraz z osobą kalifa oraz jej adaptacji do warunków 2014 roku przez władze samozwańczego Państwa Islamskiego. Zniesienie religijnej władzy zwierzchniej przez Kemala Mustafę w 1924 roku zapoczątkowało usilne dążenia społeczności muzułmańskiej do ponownego jego ustanowienia. Aktualna sytuacja w Iraku i północno-wschodniej Syrii jest dramatyczna, bowiem nastąpiło wypaczenie tradycyjnych idei religijnych, wynikających z islamu. Elementem najważniejszym stał się odwet na znienawidzonym świecie zachodnim i próba przejęcia dominacji nad światem poprzez zniszczenie wszystkiego, co nie należy do islamu. Niemal każdego dnia opinia publiczna dowiaduje się o kolejnych mordach na jeńcach lub wyznawcach innych religii, a także o szarganiu godności drugiego człowieka. I wszystko to w imię Boże.
EN
The article presents the history of the idea of a caliphate and a caliph and its appropriation by the self-proclaimed Islamic State in 2014. The abolition of the religious power in 1924 by Kemal Mustafa prompted Muslim community to demand its reestablishment. The present situation in Iraq and Northeast Syria is dramatic. Islamic traditional religious ideas have been distorted. Their place has been taken by the desire to take revenge on the hateful West, destroy all un-Islamic things and dominate the world. Hardly a day passes without a murder of war prisoners or adherents of other religions being in the news. Human dignity is daily violated, too. And all in the name of God.
Journal
Year
Issue
1
Pages
93-110
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
References
 • J. Bielawski, Islam, religia państwa i prawa, Warszawa 1973
 • Koran z języka arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, Warszawa 2007
 • J. Zdanowski, Plemiona, chiefdomy i państwa na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Interpretacja badań i polemik, „Acta Asiatica Varsoviensia”, nr 12, 1999
 • K. Czajkowska, A. Diawoł-Sitko, Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu, Warszawa 2012
 • A. Goldschmidt, A Concise History of the Middle East, Kair 2004
 • J. Zdanowski, Kilka uwag o problemach badawczych, [w:] A. Kapiszewski (red.), Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, Kraków 2008
 • J. Danecki, Kultura islamu – słownik, Warszawa 1997
 • D. Madeyska, Kalif, [w:] J. Bielawski i in. (red.), Mały słownik kultury świata arabskiego, Warszawa 1971
 • M. Wachnicki, Jak wygląda struktura organizacyjna Państwa Islamskiego?, http://wyborcza.pl/1,75477, 16899161,Jak_wyglada_struktura_organizacyjna_ Panstwa_Islamskiego_.html#ixzz3ICoqc1b0
 • J. Kapiszewski, Państwo Islamskie buduje struktury na Bliskim Wschodzie, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 165, 2014
 • Wielki Mufti Arabii Saudyjskiej: Państwo Islamskie największym wrogiem islamu, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1208644,Wielki-mufti- Arabii-Saudyjskiej-Panstwo-Islamskie-najwiekszym-wrogiem-islamu
 • D. Kołodziejczyk, Turcja, Warszawa 2000
 • M. Gajos, Islamiści w Iraku polują na ludność niesunnicką, http://gosc. pl/doc/2074954.Islamisci-w-Iraku-poluja-na-ludnosc-niesunnicka
 • M. Dziekan, Historia Iraku, Warszawa 2007
 • J. Giziński, Płonące książki w Mosulu padły ofiarą kulturowego dżihadu, „Rzeczpospolita”, t. 10076, nr 47, 2015
 • Open Letter to Baghdadi, http://www.lettertobaghdadi.com/14/englishv14. pdf
 • Muzułmanie do Państwa Islamskiego. Obrażacie islam, http://www.national- geographic.pl/aktualnosci/ pokaz/muzulmanie-do-panstwa-islamskiegoobrazacie-islam
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e7ff6f4-9c3b-4794-a194-4114ac7d5c1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.