PL EN


1999 | 1 | 13-32
Article title

Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Transformation of local labour markets ─ the case of Tarnów
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane kwestie przemian lokalnych rynków pracy w okresie transformacji gospodarki w latach 1990-1996 na przykładzie województwa (regionu) tarnowskiego na tle rynku pracy w Polsce. W analizie rynku pracy uwzględniono m.in.: stan aktywności ekonomicznej ludności, zasoby pracy, poziom zatrudnienia i bezrobocia, skutki bezrobocia, przeciwdziałanie i sposoby jego zwalczania, racjonalizację zatrudnienia i stwarzanie warunków do powstania nowych miejsc pracy.
EN
This paper provides analysis of local labour market of Tarnów during the period of economic transformation in 1990-1996. Domestic market has been taken as a point of reference and comparisons. This survey analyses the degrees of economic stimulation of the population; it shows changes applied to a group of people employed on the basis of a contract of employment in the branches of national economy. Besides, it shows the movement of full-time employees (hiring and firing), and the level of registered unemployment. While assessing the latter phenomenon, change tendencies (Beveridge's curve), and dividing of unemployed according to their job seniority, the duration of being unemployed, age and education have been taken into consideration. Surveys, which have been carried out, point to two evident stages of situation being formed on a labour market: in 1990-1993 - negative tendency (employment decrease and unemployment increase) and in 1994-1996 - positive tendency (employment increase and unemployment decrease). In the final part of the paper, some issues of active employment policy have been discussed, the same as prevention and combating of unemployment.
Year
Issue
1
Pages
13-32
Physical description
Dates
published
1999
Contributors
References
  • Beveridge W., Full employment in a free society, London 1944.
  • Dach Z., Bezrobocie młodzieży w Polsce [w:] Transformacja gospodarki polskiej. Doświadczenia i wyzwania, pod red. S. Lisa, Kraków 1996.
  • Ekonomia. Rozdział XIV: Bezrobocie, pod red. W. Cabana, Łódź 1998.
  • Informacja o sytuacji na rynku pracy w rejonie tarnowskim w 1997 r., mpis, Rejonowy Urząd Pracy, Tarnów 1998.
  • Kieniewicz B., Szopa B., Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej, Kraków 1997.
  • Smuga T., Nowości w polityce zatrudnienia, "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 5-6.
  • Walewska D., OECD o bezrobociu w Polsce, "Rzeczpospolita" 1998, nr 162.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e851b05-d957-431c-976b-bbfbac816b59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.