PL EN


2015 | 12 (2) | 15-34
Article title

Kultura a prawo w społeczeństwie pluralistycznym

Title variants
EN
Culture and Law in Pluralistic Society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the problem of the relations between culture and law in a modern pluralistic society, where exist the significant ideological differences in perception of the fundamental human values. The positive law should serve the attainment of these values. At the beginning the Author takes a personalistic stance on a culture expressed at the Second Vatican Council, that “man comes to a true and full humanity only through culture, that is through the cultivation of the goods and values of nature” (Gaudium et spes, n. 53). In order to get answer to the above question – in Author’s opinion – the following problems should be considered: what is law, what are values, in particular, what are the Christian values and what is their relation towards the positive law provided by the State bodies. In conclusion, the Author indicated a dramatic cultural conflict in the legal systems of the Member State of the European Union, as a consequence of forcing by the positive law established by the bodies of the European Union the patterns of behavior, which are contrary to the Christian system of the universal ethical values, rooted in the Christian culture of the European nations.
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska, jkruk@kul.lublin.pl
References
 • Arendt, Hannah. 1961. Macht und Gewalt. München: Piper.
 • Bartnik, Czesław. 2004. „Kultury teologia.” W Encyklopedia Katolicka. T. 10, 218-219. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Dudkiewicz, Paweł. 1996. Problem aksjologicznych podstaw prawa we współczesnej polskiej filozofii i teorii prawa. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Dyczewski, Leon. 2004. „Kultury socjologia.” W Encyklopedia Katolicka. T. 10, 217-218. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Hart, Herbert Lionel Adolphus. 1961. The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press.
 • Kelsen, Hans. 1960. Reine Rechtslehre. Wien: Verlag Franz Deuticke Wien.
 • Morawski, Lech. 1994. „Spór o pojęcie państwa prawnego.” Państwo i Prawo 3:3-12.
 • Kempen, Bernhard. 1999. „Godność człowieka jako idea przewodnia konstytucji w Europie.” Kultura i prawo. T. 1: Materiały I Międzynarodowej Konferencji na temat Podstawy jedności europejskiej, Lublin 23-25 września 1998, red. Józef Krukowski, i Otto Theisen, 203-235. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Kowalczyk, Stanisław. 2004. „Kultury filozofia.” W Encyklopedia katolicka. T. 10, 210-212. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Krukowski, Józef. 2015. „Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie.” W Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Henryk Stawniak, 251-278. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Krukowski, Józef. 2007. „Obowiązki i uprawnienia duchownych a ich prawa polityczne.” Annales Canonici 3:23-38.
 • Majka, Józef. 1969. „Wprowadzenie do konstytucji Gaudium et Spes.” W Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, 815-828. Poznań: Pallottinum.
 • Mazurkiewicz, Piotr. 2015. „Polityka niedyskryminacji w kontekście Unii Europejskiej.” W Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Henryk Stawniak, 279-305. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Palever, Wolfgang. 1998. „Etyczne granice stosowania zasady większości – o politycznej teologii demokracji.” Civitas 2:181-208.
 • Radbruch, Gustav. 1956. Rechtsphilosophie. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
 • Sadurski, Wojciech. 1990. „Neutralność moralna prawa.” Państwo i Prawo 7:28-41.
 • Sobczyk, Paweł. 2015. „Konstytucyjne podstawy współdziałania państwa i Kościoła na rzecz ochrony i opieki nad małżeństwem i rodziną.” W Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Henryk Stawniak, 187-204. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Stammler, Rudolf. 1914. Wirtschaft in Recht nach der materialistischen Geschichtsanffassung eine sozialphilosophische Unteersuchung. Leipzich: Verlag von Veit & Comp.
 • Szostek, Andrzej. 2006. „Dramat Europy: wizja Jana Pawła II.” W Chrześcijaństwo a jedność Europy, red. Eugeniusz Cyran, Andrzej Czaja, i Piotr Gutowski, 61-85. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Sztychmiler, Ryszard. 2015. „Ochrona prawna małżeństwa w kontekście ideologii gender.” W Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Henryk Stawniak, 205-220. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Ziembiński, Zygmunt. 1993. O pojmowaniu pozytywizmu oraz prawa natury. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.
 • Zoll, Andrzej. 2000. „Czy demokracja pomaga w stanowieniu prawego prawa.” W Sacrum i Kultura. Chrześcijańskie korzenie przeszłości, red. Ryszard Rubinkiewicz, i Stanisław Zięba, 59-72. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Życiński, Józef. 1999. „Wartości chrześcijańskie a państwo demokratycz-ne.” Kultura i prawo. T. 1: Materiały I Międzynarodowej Konferencji na temat Podstawy jedności europejskiej, Lublin 23-25 września 1998, red. Józef Krukowski, i Otto Theisen, 13-20. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e8c913e-f091-4735-a6a7-516e50401d10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.