PL EN


Journal
2012 | 25 | 141-154
Article title

Evolution of the Role of Poland in the Euro-Atlantic Security System: Beneficiary and Promoter of NATO’s “Open Door” Policy (introduction to the subject and research postulates)

Authors
Content
Title variants
PL
Ewolucja roli Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa – beneficjent promotor polityki „otwartych drzwi” NATO (wprowadzenie do tematu i postulaty badawcze)
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł jest relacją z początkowych badań nad tematem ewolucji roli Polski w NATO w kontekście korzystania z polityki „otwartych drzwi” Sojuszu Północnoatlantyckiego zarówno w ramach akcesu do organizacji, promowania dalszego poszerzania strefy euroatlantyckiej w sąsiedztwie Polski, jak i opartej na takiej działalności próby budowania międzynarodowej pozycji kraju. Jednocześnie wskazuje na postawione postulaty badawcze oraz w sposób ogólny nakreśla źródła i metody służące ich realizacji. Artykuł ten nie rości sobie praw do wyczerpania badanego zagadnienia, ma on bowiem za zadanie wprowadzić do tematyki w sposób syntetyczny oraz wskazać na istotne, choć niezbadane dotąd pola problemowe. W niniejszym tekście przedstawione zostały ramy projektu badawczego. Zawarte są tu przyjęte do tematu założenia, tezy postawione do weryfikacji, jak również główne zakresy problemowe. Temat pracy prezentowanej w artykule łączy zagadnienia geopolityki, bezpieczeństwa międzynarodowego, dyplomacji oraz rzecznictwa interesów. Głównymi przedmiotami analizy są kwestie dotąd niezbadane, takie jak lobbing międzyrządowy oraz między rządem a organizacją międzynarodową, a także pełnienie przez Polskę funkcji beneficjenta i promotora polityki „otwartych drzwi” NATO. Do pozostałych należą: zbadanie znaczenia obszaru frontowego pomiędzy euroatlantycką a rosyjską strefą wpływów, rozwoju polityki „otwartych drzwi” Sojuszu Północnoatlantyckiego, stanowisk Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji wobec otwierania Sojuszu na Wschód, szczególnie w kontekście Polski i Ukrainy. Dokonany wybór państw uzasadniony jest stopniem ich zaangażowania oraz geopolitycznymi uwarunkowaniami aktywności w procesie rozszerzania NATO.
Journal
Year
Volume
25
Pages
141-154
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • Brzeziński Z.: Plan gry. USA–ZSRR [The Game Plan. USA vs. USSR], Warszawa 1990
  • Brzeziński Z.: Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej [The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives], Warszawa 1998
  • Jasicki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U.: Lobbing – sztuka skutecznego wywierania wpływu [Lobbying: The Art of Effective Influence], Kraków 2006
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e8cac54-0e94-4b32-9233-76361987d7b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.