Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 1 (73) | 10-16

Article title

Wykorzystanie zasobów cyfrowych w oświacie

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Popularność zasobów cyfrowych w polskich szkołach rośnie z każdym rokiem. Tym samym pojawiają się pytania dotyczące efektywności oraz intensywności ich wykorzystania. Same zasoby cyfrowe nie mogą przyczynić się do poprawy wyników nauczania - liczy się stopień ich wykorzystania przez nauczycieli oraz umiejętności dotyczące wykorzystania tego typu zasobów w codziennej pracy. W niniejszym opracowaniu zawarto wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich nauczycieli, dotyczącego wykorzystania zasobów cyfrowych - ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój kompetencji proinnowacyjnych. W opracowaniu wykorzystano wyniki badania przeprowadzonego w ramach realizacji ekspertyzy "Szkoła dla Innowatora" dla Ministerstwa Rozwoju RP w 2017 r.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

10-16

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

author

References

 • Babbie, E. (2013). The practice of social research, 13th ed., Wadsworth: Cengage Learning.
 • Becta (2009). Harnessing technology for next generation learning: children, schools and families implementation plan 2009-2012. Pobrane z: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101102103654/http:/publications.becta.org.uk/download.cfm?resID=39547
 • Campbell, C., Kent, P. (2010). Using interactive whiteboards in pre-service teacher education: Examples from two Australian universities. W: M. Thomas, A. Jones (Eds.), Interactive whiteboards: An Australasian perspective. Australasian Journal of Educational Technology, 26 (Special issue, 4), 447-463.
 • Churchill, G.A., Iacobucci, D. (2010). Marketing research, 10th ed. South-Western: Cengage Learning.
 • Digital technologies in the classroom, 2015, Education Brief 5, Cambridge. Pobrane z:http://www.cambridgeinternational.org/images/271191-digital-technologies-in-the-classroom.pdf
 • Dror, Y., Gershon, S. (2012). Learn with technology. A survey among Israeli youth about learning and teaching technology. The College of Management Academic Studies. Pobrane z: http://tecs.macam.ac.il/file/download/6341
 • Fazlagić, J. (2014). Innowacyjne zarządzanie wiedzą. Warszawa: Difin.
 • Fazlagić, J. (2015). Kreatywni w biznesie. Warszawa: Poltext.
 • Fazlagić, J. i in. (2017). Szkoła dla Innowatora. Ekspertyza. Ministerstwo Rozwoju RP, Warszawa [niepublikowany].
 • Gaffney, M. (2010). Enhancing teachers' take-up of digital content: Factors and design principles in technology adoption. Pobrane z: http://www.ndlrn.edu.au/verve/_resources/enhancing_teacher_takeup_of_digital_content_report.pdf
 • Lee, M., Winzenried, A. (2009). The use of instructional technology in schools. Melbourne: ACER Press.
 • Leslie, K. (1965). Survey sampling, New York: Wiley.
 • Maher, D., Phelps, R., Urane, N., Lee, M., (2012). Primary school teachers' use of digital resources with interactive whiteboards: the Australian context. Australasian Journal of Educational Technology, nr 28(1), 138-158.
 • Plebańska, M., Tarkowski, A. (2016). Cyfryzacja polskiej edukacji Wizja i postulaty. Pobrane z: https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2016/07/cyfryzacja-polskiej-edukacji_final.pdf
 • Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 • Wasilewska, E. (2008). Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8e924303-414c-45e7-aa4b-a2971e2f3eb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.