PL EN


2014 | 14 | 3(31) | 299-311
Article title

Management of renewable energy sources by the households in context of the economics of sustainable development

Authors
Content
Title variants
PL
Gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii przez gospodarstwa domowe w świetle ekonomii zrównoważonego rozwoju
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to indicate and analyse the main factors of renewable energy sources (RES) management at local scale basing on the individual end-users (households) behaviour. The article discuss the survey results conducted within the ENERGYREGION project and The National Fund for Environmental Protection and Water Management financing incentives for the development of renewable energy sources microinstallation. The survey was carried out in August 2012 and encompassed the region of Lower Silesia in Poland. The first part of the paper presents the new economics of sustainable development principles in order to underline the key role of sustainable energy development in the newborn science. The second part indicates the renewable energy sources political development implications, especially related to the EU obligations. The third part of the article analyses the results of the ENERGYREGION survey in terms of ways to manage the renewable energy, while fourth focuses on financial incentives.
PL
Celem artykułu jest wskazanie i analiza głównych czynników gospodarowania odnawialnymi źródłami energii (OZE) na poziomie lokalnym bazująca na zachowaniu gospodarstw domowych. Artykuł dotyczy wyników badań w ramach projektu ENERGYREGION oraz zachęt inwestycyjnych dla rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii wprowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Badanie przeprowadzono w sierpniu 2012 r. na terenie Dolnego Śląska w Polsce. Pierwsza część artykułu prezentuje zasady nowej ekonomii zrównoważonego rozwoju niezbędne do ukazania kluczowej roli zrównoważonego rozwoju energetycznego w nowo powstałej nauce. Część druga wskazuje przesłanki polityczne rozwoju OZE, w szczególności związane z zobowiązaniami unijnymi. Część trzecia analizuje wyniki badań ENERGYREGION związane ze sposobem gospodarowania OZE, a część czwarta koncentruje się wokół zachęt finansowanych tegoż rozwoju.
Year
Volume
14
Issue
Pages
299-311
Physical description
Dates
online
2014-09
Contributors
 • Wrocław University of Economics, Poland
References
 • Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources. Official Journal of the European Union L 140, 5.6.2009, p. 16.
 • Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings. Official Journal of the European Union L 153/13,18.6.2010, p.13, art.2.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2014). Dopłaty do kolektorów słonecznych. Available at: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/doplaty-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne. Accessed on 18th June 2014.
 • El-Ashry, M.T. Energy for sutainable develoment, Inited Nations. Available at: www.un.org/esa/.../energy/elashry_presentation. Accessed 18 June 2014.
 • Graczyk, A. M. (2012). Instruments Supporting investments in renewable energy sources in Lower Silesia Region. In: Malik, K. (eds.). Towards Structuring Regional Economy: Policy & Practice: 97-112. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 • Kolektory słoneczne, płaski czy próżniowy. Available at: http://www.hewalex.pl/porady-i-wiedza/kolektory-sloneczne/kolektor-plaski-czy-prozniowy-kryterium-mozliwosci-montazu.html. Accessed 23 June 2014.
 • Lorek, E. (2007). Rozwój zrównoważony energetyki w wymiarze międzynarodowym, europejskim i krajowym. In: Graczyk, A. (eds.). Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju: 163-176. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Białystok- Wrocław: EkoPress Editors.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2014). Prosument-dofinansowanie mikroinstalacji OZE. Available at: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze. Accessed 18 June 2014.
 • Robertson, J. (1999). The new economics of sustainable development. A briefing for policy makers. A Report for the European Commission. European Commission.
 • Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e971637-a3e6-40ed-a9b1-f1c52bc4567c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.