PL EN


2016 | 4 | 87-97
Article title

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – metody przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa informacji na platformie e-learningowej

Content
Title variants
EN
Information Security Management – Methods of Preventing Threats to the Security of Information on E-learning Platforms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z rozwojem informatyzacji związane są zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa informacji. Zagrożenia te można skategoryzować w ramach atrybutów bezpieczeństwa informacji. Pierwszą z nich jest poufność informacji, druga to dostępność informacji, kolejna związana jest z integralnością informacji i systemu. Pozostałe to autentyczność, oraz niezaprzeczalność. Ich naruszenie może wynikać ze zdarzeń o charakterze przypadkowym, jak i z celowego działania ludzi. W opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze ustawy oraz normy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemów informatycznych. Została także przedstawiona analiza metod przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z korzystania z systemów informatycznych, w przypadku korzystania z platformy e-learningowej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prowadzona w oparciu o atrybuty bezpieczeństwa, a służąca weryfikacji obecnego stanu zabezpieczenia informacji na platformie uczelnianej oraz ewentualnej poprawy bezpieczeństwa informacji na platformie w przyszłości.
EN
With the development of computerization there come related threats to information security. These risks can be categorized as pertaining to the attributes of information security. The first of them is the confidentiality of information, the second is the availability of information, and a yet another one is related to the integrity of information and systems. Others include authenticity and non-repudiation. Infringement of any of them may result from an action of accidental nature or from deliberate actions of people. This paper presents the most important laws and standards on information security management and information systems. It also presents an analysis of how to prevent risks arising from the use of information systems, including the use of the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University e-learning platform. The analysis is based on security attributes, and serves to verify the current state of information security on the e-learning platform of the University, and the possible improvement of information security on the platform in the future.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8e98e235-3855-4436-9bbe-65a96aef877c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.