PL EN


2017 | 8 | 13-21
Article title

Kondycja finansowa przedsiębiorstw jako czynnik wpływający na wycofanie spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010–2015

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia kondycję finansową przedsiębiorstw wykluczonych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Opisuje przyczyny wyprowadzenia spółek z obrotu giełdowego z uwzględnieniem podstawowych wskaźników finansowych. Artykuł składa się z pięciu części. We wprowadzeniu oraz części pierwszej zaprezentowano skalę zjawiska, w części drugiej zdefiniowano wyprowadzenie spółki z obrotu giełdowego, zaś w trzeciej części przedstawiono klasyfikację przyczyn wyjścia z giełdy. Przyczyny te to połączenie spółki z innym podmiotem, wyprowadzenie z rynku, wykluczenie z rynku, upadłość oraz inne. W części czwartej zawarto natomiast wykresy prezentujące średnie wartości wskaźników finansowych dla dwóch kategorii: upadłości oraz połączenia spółki. Zilustrowano następujące wskaźniki finansowe: mnożnik kapitału własnego, wskaźnik rotacji aktywów, wskaźnik rentowności aktywów, stopa zwrotu z kapitału własnego, wskaźnik rentowności sprzedaży, zysk na akcje.
EN
Our research concerned the financial condition of the companies delisted from The Warsaw Stock Exchange. It describes the reasons for delisting with regard to the basic financial indicators. The article consists of five parts. In the introduction and the first part we present the scale of the phenomenon, in the second part delisting companies from the exchange was defined, while the third part presents the classification of the causes of delisting. The reasons for this are merger with another entity, delisting, foreclosure, bankruptcy and others. The fourth part contains charts showing the average values of the financial indicators for the two categories: bankruptcy and merger. The following financial ratios were illustrated: capital multiplier, total asset turnover, return on assets, return on equity, return on sales, earnings per share.
Keywords
Year
Issue
8
Pages
13-21
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ea9e524-7bdc-4bd2-a7d3-232abbaf37a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.