PL EN


2018 | 2(11) | 153–163
Article title

Nieustająca praca pamięci. Fałszerze pieprzu Moniki Sznajderman

Title variants
EN
A never-ending work of memory. Fałszerze pieprzu by Monika Sznajderman
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Fałszerze pieprzu Moniki Sznajderman są próbą zobrazowania traumy trzeciego pokolenia. Pisarka, opisując doświadczenia swojej rodziny, przywołuje zdarzenia z przeszłości: trudne dzieciństwo ojca, specyficzne relacje rodzinne oraz miniony, polsko-żydowski świat. W artykule autorka przedstawia kategorię traumy związaną z przeżyciami wojennymi, nieudanymi stosunkami rodzinnymi, kwestią tożsamości. Celem szkicu jest interpretacja Fałszerzy pieprzu w perspektywie posttraumy na tle udręk z przeszłości oraz pracy pamięci.
EN
Fałszerze pieprzu by Monika Sznajderman is an attempt to illustrate a trauma of third generation. By a description of her family’s experiences, she presents some events from the past – a tough childhood of her father, some specific family relations and the bygone polish-jewish era. In the article, the autor shows a category of trauma, which is related to the wartime experiences, failed family relationships and the issue of identity. The aim of this sketch is to interpret Fałszerze pieprzu from the posttrauma perspective, looking at the paintful background of the past, using the work of our memory.
Year
Issue
Pages
153–163
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
  • Banasiuk, Tomasz, Agnieszka Graff. „Fałszerstwo Wilkomirskiego: trauma jako konwencja kulturowa i narracyjna”. W: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. Michał Głowiński, Katarzyna Chmielewska, Katarzyna Makaruk, 387–404. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2005. Hirsch, Marianne. „Pokolenie postpamięci”. Tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. Didaskalia. Gazeta Teatralna 105 (2011): 28–36. Kędziak, Maciej. „Monika Sznajderman: jak pogodzić się z tym, że dziesięcioletni chłopiec jedzie do Treblinki?”. Magazyn O!Kultura, 25.11.2016. Dostęp 18.04.2018. http://ksiazki.onet.pl/monika-sznajderman-jak-pogodzic-sie-z-tym-ze-dziesiecioletni-chlopiec-jedzie-do/hwl2xz. Michałowska, Marianna. „Sztuka dokumentu – fotografia i trauma”. Teksty Drugie 4 (2003): 160–171. Pollack, Martin. Wstęp do Fałszerze pieprzu, Monika Sznajderman, 7–13. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016. Ricoeur, Paul. Pamięć, historia, zapomnienie. Tłum. Janusz Margański. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2000. Sobolewska, Joanna. „Polski węzeł”. Polityka, 6.12.2016. Dostęp 18.04.2018. http://www.polityka. pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1685392,1,recenzja-ksiazki-monika-sznajdermanfalszerze-pieprzu-historia-rodzinna.read. Sontag, Susan. O fotografii. Tłum. Sławomir Magala. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986. Sznajderman, Monika. Fałszerze pieprzu. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016. Urbański, Konrad. „Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna” – M. Sznajderman – recenzja. Dostęp 18.04.2018. http://historia.org.pl/2017/05/11/falszerze-pieprzu-historia-rodzinna-m--sznajderman-recenzja/. Wapińska, Malwina. „Sznajderman: Trzeba trzymać się życia, nie myśleć o sukcesie”. Gazeta Prawna, 25.12.2016. Dostęp 18.04.218. http://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1004698,monika-sznajderman-wywiad-czarne.html.
Notes
PL
PROSIMY O CYTOWANIE TEGO ARTYKUŁU JAKO: Natalia Żórawska-Janik, „Nieustająca praca pamięci. Fałszerze pieprzu Moniki Sznajderman”, Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 2 (2018), 11: 153–163. DOI 10.18276/au.2018.2.11-11
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ead3997-d360-473f-9026-2ae3f3e03119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.