PL EN


2020 | 2 | 161-177
Article title

Jednorožec medzi médiami: cirkevné časopisy sa svojimi špecifikami vymykajú z bežného žurnalistického sveta. Žánrové porovnanie sekulárnych a cirkevných týždenníkov

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Unicorn Among the Media: For their Specifics the Church Magazines Spin out of the Common Journalistic World. Genre Comparison of Secular and Church Weeklies
Languages of publication
SK
Abstracts
EN
The study is presenting and interpreting comparative genre analysis, based on the sample of 1.242 articles in six Slovak weeklies (four secular and two Church ones). It is working with an update genre classification elaborated by T. Rončáková. Besides the distribution of genres themselves the study follows presence of the author’s opinion, presence of the author’s subject (represented by the 1st verb­-person) and presence of the hidden advertisement. The essential results are: style overlapping (journalistic style in Church periodicals is contaminated by administrative, science, art and rhetoric style); weakened author’s opinion, strengthened subjectivity and also absence of core journalistic genres. The authors conclude, that the Church magazines remain in the half­-way between tabloid and elite press, accept, to a large extent, their service character and give any evidence of ambitions in the field of stylistic skills and journalistic (opinion) approach to the social process. Because of this all the Church periodicals present a very specific segment within the press system (or media system in general) and their journalistic character could be impugnable.
Contributors
 • Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofická fakulta Prešovská univerzita Ul. 17. novembra 1 081 16 Prešov
 • Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofická fakulta Prešovská univerzita Ul. 17. novembra 1 081 16 Prešov
 • Katedra žurnalistiky Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok
References
 • SLANČOVÁ, Dana, Praktická štylistika (2. vyd.), Prešov: Slovacontact, 1996.
 • MISTRÍK, Jozef, Štylistika (3. vyd.), Bratislava: SPN, 1997.
 • SKWARCZYŃSKA, Stefania, Wstęp do nauki o literaturze (3. zv.), Warszawa: Instytut Wydavniczy Pax, 1965.
 • RONČÁKOVÁ, Terézia, Žurnalistické žánre. Učebnica pre poslucháčov vysokoškolského štúdia, Ružomberok: Verbum, 2011.
 • RONČÁKOVÁ, Terézia, Súčasné žurnalistické žánre, Ružomberok: Verbum, 2016.
 • RONČÁKOVÁ, Terézia, "Contemporary Short-form Genres in Weekly Print Media," Informatologia 50, č. 3-4 (2017): 151-161.
 • PSÁROVÁ, Miroslava, "Žánrová skladba Katolíckych novín," in Aktuálne otázky výskumu humanitných vied II. Zborník z konferencie, ed. Miroslav Huťka, Ružomberok: Verbum, 2019, s. 193 - 207.
 • LETTRICH, Miroslav, "Analýza žurnalistických žánrov týždenníka Evanjelický posol spod Tatier," in Aktuálne otázky výskumu humanitných vied II. Zborník z konferencie, ed. Miroslav Huťka, Ružomberok: Verbum, 2019, s. 169 - 178.
 • KAČINCOVÁ PREDMERSKÁ, Anna, Spravodajstvo v periodickej tlači. Žurnalistické žánre, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017.
 • RONČÁKOVÁ, Terézia, "Religious Messages and the Media Code - Inherent features of the media language code and the transmission of religious messages," KOME 5, č. 2 (2017): 19-37, DOI 10.17646/KOME.2017.21. ISSN 2063-7330. Dostupné na: http://komejournal.com/files/KOME_TR.pdf
 • ANDOK, Monika, "Media, Religion and Public Sphere: International Trends and Hungarian Researches," KOME 6, č. 2 (2018): 16-31, DOI:10.17646/KOME.2018.22. Dostupné na: http://komejournal.com/files/KOME_AndokM.pdf
 • MAIER, Craig T., O´NEIL, Naomi Bell & HARDEN FRITZ, Janie M., "Who Reads Catholic Newspaper? Exploring Readership in a Changing Industry," Journal of Media and Religion 13, č. 3 (2014): 153-169.
 • LYSÝ, Daniel, Publikum slovenského kresťanského rádia. Kvalitatívny výskum publika Rádia Lumen formou skupinových rozhovorov. Dizertačná práca, Ružomberok: Katolícka univerzita, 2014.
 • DLUHÝ, Rastislav, "Media Effects, of Basic Christian Message Presented on Television," Revista Română De Journalism şi Comunicare VIII, č. 2-3 (2013): 69-79.
 • JACEČKOVÁ, Danka, Žurnalista v katolíckom médiu na Slovensku. Dizertačná práca, Ružomberok: Katolícka univerzita, 2013.
 • GAVENDA, Marián, "Katolícke noviny bez politickej nálepky," in 160 rokov sme vaším svetlom. Zborník prednášok Medzinárodnej vedeckej konferencie o histórii a súčasnosti Katolíckych novín, Bratislava: Katolícke noviny, 2010, s. 54-80.
 • RONČÁKOVÁ, Terézia, "Prístup Katolíckych novín k politickému dianiu. Postoj a podnety angažovaných čitateľov," Communication Today 5, č. 2 (2014): 80-95.
 • RONČÁKOVÁ, Terézia, "Spracovanie prezidentských volieb 2014 v cirkevných médiách," in Demokratizačná funkcia médií: ideál a realita. Megatrendy a médiá 2014, eds. Dana Petranová, Dušan Pavlů, Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2014, s. 147-166.
 • RONČÁKOVÁ, Terézia, "Marketing in Catholic Media," in Religious Messages in Media, eds. Terézia Rončáková, Daniel Lysý, Roma: EDUSC, 2011, s. 123-146.
 • GAZDA, Imrich, "Catholic Media in Pos-Communist Slovakia," in Christian Churches in Post-Communist Slovakia: Current Challenges and Opportunities, eds. Michal Valčo, Daniel Slivka, Salern: Center for Religion and Society, Roanoke College, 2012, s. 485-535.
 • RONČÁKOVÁ, Terézia, "Strengths and Weaknesses of the Church Media in Slovakia," Informatologia 51, č. 3-4 (2018): 206-215.
 • RONČÁKOVÁ, Terézia, Žurnalistické žánre, Ružomberok: Verbum, 2019.
 • SCHULZ, Winfried a kol., Analýza obsahu mediálních sdělení, Praha: Karolinum, 2004.
 • RONČÁKOVÁ, Terézia, Prienik náboženského a publicistického štýlu III. Môže cirkev hovoriť mediálnym jazykom?, Praha: Paulínky, 2010.
 • IZRAEL, Pavel, "Bulvarizácia a terminologizácia v slovenských mienkotvorných periodikách," in Quo Vadis Mass Media, eds. Beata Slobodová, Ján Višňovský, Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009, s. 401 - 410
 • BIRESSI, Anita & NUNN, Heather (eds.), The tabloid culture reader, New York, Open University Press, 2008.
 • OSVALDOVÁ, Barbora, "Bulvarizace a etika v českých médiích," in Co je bulvár, co je bulvarizace, eds. Barbora Osvaldová, Radim Kopáč, Praha, Karolinum, 2016, s. 9 - 14.
 • HVÍŽĎALA, Karel, "Co je bulvár," in Co je bulvár, co je bulvarizace, eds. Barbora Osvaldová, Radim Kopáč, Praha, Karolinum, 2016, s. 51 - 58.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8eb7c6a0-4e70-4e62-8bab-2d718abfe23c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.