PL EN


2014 | 1(11) | 81-101
Article title

Neuromarketing – its role in building of brand, introduction of products innovation, and advertising messages

Authors
Content
Title variants
PL
Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych oraz w przekazach reklamowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The goal of the article is to present the substance of the neuromarketing, its assumption and possibilities, as well as the method of research of the activity of consumer’s brains. Particular attention was paid to the use of neuromarketing research in branding, efficient marketing of new products and in building effective advertising messages. An article is also an attempt to show the possibilities of using methods of neuroimaging in improving marketing activities of scientific and research institutions.
PL
Artykuł jest próbą prezentacji istoty neuromarketingu, jego założeń i możliwości oraz metod badania aktywności mózgu konsumentów. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie badań neuromarketingowych w kreowaniu marki, sprawnym wprowadzaniu na rynek nowych, a zwłaszcza innowacyjnych produktów oraz w budowaniu skutecznych przekazów reklamowych. Artykuł stanowi także próbę pokazania możliwości zastosowania metod neuroobrazowania w usprawnieniu działań marketingowych instytucji naukowych i badawczych.
Publisher
Year
Issue
Pages
81-101
Physical description
Dates
published
2014-03
Contributors
References
  • Lindstrom M., Zakupologia, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2009.
  • Olejniczak A., Reklama — psychologiczne aspekty wpływu marketingowych sztuczek, MINIB. Marketing instytucji naukowych i badawczych, Warszawa, 2012.
  • Perenc J., Hołub J., Szwajlik A., Neuromarketing — nowe możliwości rozwoju współczesnego marketingu, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 710, Problemy zarządzania, finansów i marketingu No. 24, Szczecin, 2012, http://www.wzieu.pl/zn/710/ZN_710.pdf
  • Pradeep A.K., Mózg na zakupach, One Press Exclusive, Helion S.A., 2011.
  • Świeczak W., Inbound marketing jako forma marketingu internetowego, MINIB. Marketing instytucji naukowych i badawczych, Warszawa, 2012.
  • Woźniak J., Neuromarketing 2.0., One Press Exclusive, Helion S.A., 2012.
  • Duch W., Perspektywy neuromarketingu, Katedra Informatyki Stosowanej UMK, www.fizyka.umk.pl/publications/kmk/08-Neuromarketing.pdf
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ec03203-8863-4162-bfea-ac2f3a475d94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.