PL EN


2017 | 3(92) | 3-13
Article title

Wymogi prawne dotyczące zarządzania produktem ubezpieczeniowym w odniesieniu do umów ubezpieczeń obowiązkowych

Authors
Title variants
EN
Legal Requirements for Insurance Product Management in Relation to Compulsory Insurance Contracts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dotyczy sposobu stosowania – określonych przez ustawodawcę w projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i Komisję Nadzoru Finansowego w wydanych przez nią rekomendacjach – zasad zarządzania produktem ubezpieczeniowym w odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych. Rozważania obejmują kwestie: możliwości uznania poszczególnych ubezpieczeń obowiązkowych za produkty ubezpieczeniowe, sposobu tworzenia produktu ubezpieczeniowego będącego ubezpieczeniem obowiązkowym przez dystrybutora ubezpieczeń, identyfikacji grupy docelowej i antygrupy ubezpieczenia obowiązkowego oraz zasad tworzenia ustandaryzowanego dokumentu dotyczącego ubezpieczeń obowiązkowych.
EN
This article examines how to apply the principles of insurance product management in respect of compulsory insurance, defined by the legislator in the draft Insurance Distribution Act and the Polish Financial Supervision Authority in its recommendations. The considerations include the following issues: the possibility of treating particular compulsory insurances as insurance products, the way of creating an insurance product which is obligatory insurance by an insurance distributor, the identification of the compulsory insurance target group and anti-group and the rules of preparing a structured document on obligatory insurance.
Year
Volume
Pages
3-13
Physical description
Contributors
  • Prof. dr hab. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ecf9c8e-e426-4a52-8170-d1cf89f6b63d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.