PL EN


2017 | 471 | 34-45
Article title

Rachunkowość a controlling – 21 edycji konferencji z perspektywy historycznej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Od lat obserwuje się wyraźny wzrost złożoności procesów zarządzania przedsiębiorstwem, których skuteczność zależy w dużym stopniu od zapewnienia dopływu odpowiednich informacji. Bazą do podejmowania decyzji zarządczych jest rachunkowość. W dwóch ostatnich dekadach wzrasta znaczenie rachunkowości zarządczej jako skutecznego systemu informacyjnego wspomagającego przedsiębiorstwa w procesie decyzyjnym. Ponadto pod koniec lat 80. przeniknęła do Polski z Niemiec idea controllingu, która począwszy od lat 90. cieszy się dużym zainteresowaniem. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na dyskurs naukowy w zakresie powiązania controllingu i rachunkowości, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej w Instytucie Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu zorganizowała w 1995 roku w Polanicy-Zdroju Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. „Rachunkowość a controlling”. Konferencja ta odbywa się od tamtej pory corocznie. Celem artykułu jest prezentacja dorobku 21 edycji konferencji „Rachunkowość a controlling”. W tym względzie, na podstawie publikacji z odbytych wszystkich konferencji, autorka niniejszego opracowania dokonała analizy dotyczącej zarówno poruszanej problematyki, jak i danych statystycznych dotyczących aktywności poszczególnych ośrodków akademickich w konferencji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ed6611a-8dc2-40d3-87e2-4e1ddde38bee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.