PL EN


2014 | 4 | 1 | 188-194
Article title

Impact of the orofacial area reflexes on infant’s speech development

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
A child at the moment of birth has certain inborn patterns allowing it to spontaneously respond to the surrounding world and yet unknown sensations - called reflex. The most significant for speech development are reflexes of the orofacial area. The well-functioning reflexes allow the child to eat properly. The movements involved in alimentary action are reflected in the articulation of the sounds. The absence of orofacial area reflexes or their impaired integration inhibits the child’s normal speech development. It impairs motor efficiency of the articulation organs, and consequently leads to incorrect articualtion of sounds. The aim of this paper is to present the impact of orofacial reflexes on the development of alimentary functions and the development of the child's speech. The knowledge of the aforementioned subject plays a significant role in logopaedic prevention / early logopaedic intervention.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
188-194
Physical description
Contributors
References
 • Pluta-Wojciechowska D. Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP Kraków; 2011. p. 128-65. (Polish)
 • Lumsden H. Holmes D, editors, Iwanowicz- Palus G.J, Polish editor. Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2012. 91p. Polish
 • Jędrasiak U. Okres noworodkowy, jako okres adaptacyjny do życia pozałonowego w aspekcie wybranych problemów klinicznych. Klin Pediatr. 2011;19(3):3010-13. (Polish)
 • Mackiewicz B. Odwzorowanie czynności pokarmowych w ruchach artykulacyjnych Logopedia. 2011;29:87-92. (Polish)
 • Children’s Health Encyclopedia (2006). Neonatal reflex. [cited 2014 March 10] Available from: http://people.umass.edu/ mva/pdf /Neonatal_Reflexes_07.pdf
 • Grupen Rod. Developmental Reflexes and Neurological Structure in Infant Behavior: Power Point, [cited 2014 March 10] Available from: http://www.homtd.gr/downloads/ %CE% AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/item/neurology-infant-reflexes
 • Liszcz K. Dziecko z FAS w szkole i w domu, Kraków: Rubikon; 2011. p. 141-43. (Polish)
 • Masgutowa S. Masgutow D. Integracja odruchów twarzy metodą Swietłany Masguto-wej. Techniki pracy wspierające rozwój motoryki i mowy, Warszawa: Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów; 2005. p. 7-59. (Polish)
 • Czaplewska E. Milewski S. Diagnoza logo-pedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot: Wydawnictwo Gdańskie Psychologiczne; 2012. p. 242-57. (Polish)
 • Bartkiewicz W. Giczewska A. Terapia ręki, Warszawa: Wydawnictwo Centrum; 2014. p. 7-8. (Polish)
 • Stecko E. Logopedia małego dziecka, Legionowo: Wydawnictwo ES; 2013. p. 17-46. (Polish)
 • Szczapa J. editor. Podstawy neonatologii, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008. 28p. (Polish)
 • Cieśliński A. Usprawnianie ruchowe dzieci z porażeniem mózgowym, 1995. 98p. (Polish)
 • Odowska-Szlachcic B. Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Gdańsk: Harmonia; 2010. p. 36-40. (Polish)
 • Wieczorek-Suska B. Profilaktyka w rozwoju mowy u dzieci z grupy ryzyka [w:] Biernacka E. editor. Profilaktyka logopedyczna szansą dla dziecka i logopedy, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne Wydział Polonistyki Uni-wersytetu Warszawskiego w dniu 6 VI 1995, Warszawa: Wydawnictwo DiG; 1996. p. 13-14. (Polish)
 • Wolska J. Wczesna stymulacja rozwoju mowy – z doświadczeń logopedy w ośrodku wczesnej logopedy [w:] Biernacka E. editor. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Poma-gisterskie Studium Logopedyczne Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 6 VI 1995, Warszawa: Wydawnictwo DiG; 1996. 19p. (Polish)
 • Karłowska I. Profilaktyka i oświata zdrowotna [w:] Karłowska I. editor. Zarys współczesnej ortodoncji, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2000 p. 314-19. (Polish)
 • Proffit W. R. Fields H. F. editors. Śmiech- Słomkowska G. Polish editor. Ortodoncja współczesna, Lublin; 2001. 72 p. (Polish)
 • Emiluta-Rozya D. Wspomaganie rozwoju rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa: Centrum Meto-dyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej; 1994. p. 47-49. (Polish)
 • Mackiewicz B. Dysglosja jako jeden z objawów zespołu oddechowo-połykowego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; 2002. 88p. (Polish)
 • Słodownik-Rycaj E. O mowie dziecka czyli jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK; 2000. p. 36-38. (Polish)
 • Stobnicka-Stolarska P. Logopeda na oddziale położniczo- noworodkowym [w:] Biernacka E. editor. Profilaktyka logopedyczna szansą dla dziecka i logopedy, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 6 VI 1995, Warszawa: Wydawnictwo DiG; 1996. p. 5-8. (Polish)
 • Bernatowicz-Łojko U. Brzozowska-Misiewicz I. Twardo M. Wczesna interwencja- opieka logopedyczna od pierwszych dni życia dziecka [w:] Błeszyński J.J. (ed.) Medycyna w logopedii. Terapia. Wspomaganie. Wsparcie. Trzy drogi- jeden cel, Gdańsk: Harmonia; 2013. pp.40-55. (Polish)
 • Wiśniewska B. Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt. Wybrane zagadnienia [w:] Porayski- Pomsta J. Przybysz- Piwko M. (ed.) Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogóle i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Elipsa; 2012. p.161-62. (Polish)
 • Mackiewicz B. Zapobieganie oddychaniu przez usta u noworodków i niemowląt [w:] Rocławski B. editor. Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk: Glottispol; 1998. 70 p. (Polish)
 • Seemann J. Kundt G. Stahl de Castrillon F. Relationship between occlusal findings and orofacial myofunctional status in primary and mixed dentition: part IV: interrelation between space conditions and orofacial dysfunctions. J Orofac Orthop. 2011 Mar;72(1):21-32.
 • LAMOPRESCO. Charollais A. Marret S. Stumpf MH. Lemarchand M. Delaporte B. Philip E. Monom-Diverre. Guillois B. Datin-Dorriere V. Debillon T. Simon MJ. De Barace C. Pasquet F. Saliba E. Zebhib R. Understand the neurodevelopment of language: a necessity to prevent learning disabilities in children. Arch Pediatr. 2013 Sep;20(9):994-9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ee0ed98-87c4-45d6-b202-165c7ac08b45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.