Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(51) | 114-126

Article title

Problemy strukturalizacji zasobu śląskiej bibliografii historycznej

Content

Title variants

EN
Problems of structuralization of the Silesian historical bibliography resource

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ciągu dziewięćdziesięcioletnich już dziejów polskiej i niemieckiej śląskiej bibliografii historycznej zmianie ulegała wewnętrzna struktura treści obejmująca sposoby grupowania problemów i stopień złożoności podziałów taksonomicznych. Rosła liczba szczegółowych zagadnień, dzięki czemu schemat bibliografii w coraz większym stopniu wypełniał funkcje obecnie przypisane indeksowi rzeczowemu. Ten ostatni pojawił się w „Bibliografii historii Śląska” dopiero w latach 90. XX w., wpływając na przewartościowanie roli i sposobu wykorzystania przez czytelnika tradycyjnego spisu treści. Schemat bibliografii stanowi też odbicie zjawisk i procesów historycznych zachodzących w ciągu ostatniego wieku i będących przedmiotem zainteresowania badaczy dziejów Śląska.
EN
During the ninety-year history of Polish and German Silesian historical bibliography, the internal structure of content has changed, including the ways of grouping problems and the degree of complexity of taxonomic divisions. The number of detailed issues increased, thanks to which the bibliography scheme increasingly fulfilled functions currently assigned to the property index. The latter appeared in the “Bibliography of the history of Silesia” only in the 90s of the twentieth century, contributing to the re-evaluation of a role and use of the traditional table of contents by the reader. The bibliography scheme is also a reflection of historical phenomena and processes taking place over the last century attracting the interest of researchers of Silesian history.

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
author
 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny

References

 • Bajor, A. (rec.). (2004). [K. Sanojca, K. Struve (red.). Bibliografia historii Śląska –Bibliographie zur Geschichte Schlesiens – Bibliografie dějin Slezska 1996, Wrocław-Marburg-Opava 2002]. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 37(1), 220-226.
 • Bątkiewicz, T. (2002). Rozwój śląskich bibliografii regionalnych ogólnych od XVIII wieku do dziś. Śląskie Miscellanea, 15, 118-137.
 • Garbers, P., Sanojca, K. (red.). (2013). Bibliografia historii Śląska – Bibliographie zur Geschichte Schlesiens – Bibliografie dějin Slezska 2010, Acta Universitatis Wratislaviensis; 3540. Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas; 49. Wrocław-Marburg: Herder-Institut – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego – Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě.
 • Garbers, P., Sanojca, K. (red.). (2014). Bibliografia historii Śląska – Bibliographie zur Geschichte Schlesiens – Bibliografie dějin Slezska 2011, Acta Universitatis Wratislaviensis; 3652. Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas; 50. Wrocław-Marburg: Herder-Institut – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego – Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě.
 • Garbers, P., Sanojca, K. (red.). (2015). Bibliografia historii Śląska – Bibliographie zur Geschichte Schlesiens – Bibliografie dějin Slezska 2012, Acta Universitatis Wratislaviensis; 3682. Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas; 51. Wrocław-Marburg: Herder-Institut – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego – Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě.
 • Garbers, P., Sanojca, K. (red.). (2016). Bibliografia historii Śląska – Bibliographie zur Geschichte Schlesiens – Bibliografie dějin Slezska 2013, Acta Universitatis Wratislaviensis; 3764. Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas; 52. Wrocław-Marburg: Herder-Institut – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego – Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě.
 • Hierasimowicz, K., Sanojca, K. (red.). (2009). Bibliografia historii Śląska – Bibliographie zur Geschichte Schlesiens – Bibliografie dějin Slezska 2006, Acta Universitatis Wratislaviensis; 3115. Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas; 46. Wrocław-Marburg: Herder-Institut – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego – Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě.
 • Loewe, V. (1927). Bibliographie der schlesischen Geschichte, (Schlesische Bibliographie; 1), Breslau: Historische Kommission für Schlesien.
 • Maleczyński, K. (1954). Bibliografia historii Śląska za lata 1939-1946. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii.
 • Maleczyński, K. (1961). Bibliografia historii Śląska za lata 1948-1955. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii.
 • Matczuk, A. (2014). Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Historia i metodyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Mrozowicz, W. (2013). [rec. Bibliografia historii Śląska – Bibliographie zur Geschichte Schlesiens – Bibliografie dějin Slezska 2003, red. P. Garbers, K. Sanojca, Wrocław-Marburg-Opava 2012]. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 68(3), s. 157-161.
 • Pańko, G. (red.). (1994). Bibliografia historii Śląska za lata 1976-1980. Wrocław: Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Pańko, G. (red.). (1991). Bibliografia historii Śląska za lata 1981-1985. Wrocław: Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Pawlak, M. (2016). Żywoty równoległe. Polska i niemiecka „Bibliografia historii Śląska” (1945-1990). Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka,71(3), s. 13-21.
 • Pawlak, M., Sanojca, K. (2016). Karol Maleczyński i Herbert Rister – twórcy dwóch powojennych bibliografii historii Śląska. W: J. Franke, J. Woźniak-Kasperek (red.), Bibliografi@. Historia – teoria – praktyka (s. 49-57). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Pawlak, M., Sanojca, K. (2013). „Przełamując fale” – międzynarodowa polsko-czesko-niemiecka „Bibliografia Historii Śląska”. Dwadzieścia lat doświadczeń w tworzeniu wspólnego wydawnictwa i warsztatu informatycznego. W: J. Franke (red.), Bibliografi@. Źródła – standardy – zasoby (s. 131-140). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Rister, H. (1954). Schlesische Bibliographie 1942-1951. Marburg: Johann-Gottfried-Herder-Institut.
 • Rister, H. (1957). Schlesische Bibliographie 1954-1955. Marburg: Johann-Gottfried-Herder-Institut.
 • Rister, H. (1989). Schlesische Bibliographie 1981-1985, Band 1. Marburg: Johann-Gottfried-Herder-Institut.
 • Sanojca, K. (red.). (1995). Bibliografia historii Śląska za rok 1992. Wrocław: Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sanojca, K. (red.). (1997). Bibliografia historii Śląska za rok 1994. Wrocław: Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sanojca, K. (2016). Bibliografia historii Śląska – Bibliografie dějin Slezska – Bibliographie zur Geschichte Schlesiens. Bilans ćwierćwiecza (1990-2015). Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka,71 (3), s. 23-30.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8ee6c990-2db0-4055-b127-2efeaabe3bdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.