Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 13-24

Article title

Wielotorowość systemu resocjalizacji jako źródło jego kryzysu

Title variants

EN
Multifaceted character of social rehabilitation system as a source of his crisis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor podejmuje problem zjawiska wielotorowości, zewnętrznej izolacji i wewnętrznej dezintegracji instytucjonalnego systemu resocjalizacji nieletnich i dorosłych przestępców, który jest niewątpliwym źródłem nawracających kryzysów obserwowanych w omawianym obszarze.
EN
This article addresses the problem of multifaceted character, external isolation and internal disintegration of the social rehabilitation system for juvenile and adult offenders. This is undoubtedly a source of recurrent crisis, which can be seen in this area.

Year

Issue

Pages

13-24

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Bałandynowicz A. (2011). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Wyd. 2. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Bauman Z. (2000). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: PIW.
 • Czapów Cz., Jedlewski S. (1971). Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: PWN.
 • Foucault M. (1993). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Aletheia, Spacja.
 • Kowalski S. (1974). Metodologiczne zagadnienia integralnego funkcjonowania systemu wychowawczego w środowisku. Studia Pedagogiczne 32.
 • Lipiński S. (2010). Zakłady dobroczynne i domy poprawy w dawnej Polsce. Łódź: Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej.
 • Machel H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańska: Arche.
 • Modrzewski J. (2004). Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Paparozzi M. (2010). Amerykańskie służby probacji i warunkowego zwolnienia. Stan przeciążenia, niezrozumienia czy niedocenienia. Probacja 1.
 • Szymanowska A. (2003). Więzienie i co dalej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Śliwerski B. (2007). Pedagogika dziecka. Studium Pajdocentryzmu. Gdańsk: GWP.
 • Tyszka Z. (1963). Rola kuratora sądowego w resocjalizacji nieletnich przestępców. Poznań.
 • Urban B. (2004). Koncepcja rozwoju społecznego a możliwości ograniczania patologii społecznej. W: Kozaczuk F. (red.). Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Utrat-Milecki J. (2006). Podstawy penologii. Teorie kary. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Włodarek J. (1977). Podstawy zapobiegania przestępczości nieletnich w środowisku. Studia Socjologiczne 4(67).
 • Zagórski J. (2008). Organizacja pracy i zadania kuratorów sądowych dla dorosłych. W: Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 59.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8eeec3af-9492-49ee-b9cc-bd788730b555
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.