PL EN


2019 | 1(30) |
Article title

Analiza preferencji użytkowników samochodów osobowych na lokalnym rynku paliw

Content
Title variants
EN
The analysis of the preferences of users of vehicles on the local fuel market
Languages of publication
Abstracts
Rosnąca liczba pojazdów silnikowych na drogach powoduje wzrost zapotrzebowania na paliwa, a co za tym idzie, również na stacje paliw. Podjęty w artykule problem badawczy obejmuje analizę preferencji użytkowników samochodów osobowych przy wyborze paliw na terenie miasta Nowy Sącz. W pierwszej kolejności dokonano diagnozy rynku stacji paliw w mieście Nowy Sącz. Dalsze badania przeprowadzono wśród mieszkańców miasta posiadających co najmniej jeden pojazd samochodowy przy użyciu dobrowolnej i anonimowej ankiety. Analiza wyników wskazuje, iż olej napędowy jest najczęściej wybieranym paliwem przez użytkowników samochodów osobowych. Mieszkańcy Nowego Sącza najczęściej wybierają stacje dużych koncernów paliwowych, choć nie są przywiązani do konkretnej marki. Najważniejszymi kryteriami przy wyborze stacji są dla kierowców przede wszystkim ceny paliw, a w dalszej kolejności lokalizacja stacji i jakość paliw. Użytkownicy samochodów osobowych rzadko decydują się na paliwa niekonwencjonalne, ale chętnie zamieniliby swoje samochody na zasilane np. biopaliwami.
EN
In connection with the growing number of motor vehicles on the roads, the demand for fuels and, consequently, for fuel stations is increasing. The research problem presented in this paper includes an analysis of car users' preferences when choosing particular fuels. First, the diagnosis of the fuel station market in the city of Nowy Sacz was made. Next, some research was conducted among the city residents who owned at least one car using a voluntary and anonymous survey on the Internet. The results showed that diesel is the most frequently selected fuel by passenger car users. The inhabitants of Nowy Sacz usually choose stations of large fuel concerns, although they are not attached stations are primarily fuel prices, followed by the location of the station and the quality of fuels. Drivers of passenger cars rarely opt for unconventional fuels, but they would gladly exchange their conventional cars for those powered by biofuels.
Contributors
author
author
author
References
  • Abramczyk A., Polski przemysł: motoryzacja, „Control Engineering” 2018, nr 1(129), rok XVI, styczeń/luty, s. 82 – 85 Biel J., Analiza preferencji użytkowników osobowych pojazdów samochodowych przy wyborze paliw dostępnych na terenie wybranej gminy, praca dyplomowa na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2018. Raport KPMG: Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce, 2017, http://www.pzpm.org.pl/Publikacje/Raporty/Stan-branzy-motoryzacyjnej-oraz-jej-rolaw- polskiej-gospodarce, dostęp: 20.01.2018 r. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, 2017, Raport roczny: Przemysł i handel naftowy, www.popihn.pl, dostęp: 12.08.2018 r. Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce według danych GUS. 2000 – 2017, http:// www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Produkcja-pojazdow-samochodowych-w-Polsce, dostęp: 26.06.2018 r. Transport drogowy w Polsce w latach 2014 i 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333,
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8eef2656-9244-4760-bf5a-e363b3254a50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.