PL EN


2009 | 51 | 151-157
Article title

Właściwości słowników elektronicznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
51
Pages
151-157
Physical description
Contributors
  • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie
References
  • http://leksykony.interia.pl/
  • http://ling.pl/
  • http://portalwiedzy.onet.pl/polszczyzna.html
  • http://portalwiedzy.onet.pl/tlumacz.html
  • http://slowniki.wp.pl/
  • http://tlumacz.interia.pl/
  • Krzemińska A., Środowisko informacyjne słowników elektronicznych, [w:] Cyfryzacja w procesach komunikowania, pod red. Wandy Krzemińskiej i Piotra Nowaka, Poznań: Sorus Wydawnictwo i Drukarnia, 2004, s. 57-69.
  • Nahotko M., Open Access — zagrożenia i szanse dla bibliotekarzy, „EBIB” 2008, nr 6 (97) [online] http://www.ebib.pl/2008/97/a.php?nahotko
  • Żmigrodzki R., Słowo-słownik-rzeczywistość. Z Problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków: Wydawnictwo Lexis , 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8ef40ed8-c5ef-4a06-be3c-f35a16a93cea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.