Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 227-236

Article title

Koszty w procesie outsourcingu

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule poruszono kwestię oszczędności kosztów jako istotnej przesłanki w decyzjach outsourcingowych podejmowanych przez menedżerów organizacji publicznych. Celem artykułu jest przeanalizowanie kosztów usługi i kosztów transakcyjnych na tle cyklu życia usługi outsourcingowej na przykładzie dwóch jednostek publicznych, które przeprowadziły outsourcing usług pomocniczych. Badane jednostki decyzję o zastosowaniu outsourcingu podejmowały w oparciu o analizę kosztów realizowanej usługi we własnym zakresie i outsourcingu. Wykazywane oszczędności były dla menedżerów tych jednostek podstawą w podejmowaniu decyzji o zastosowaniu outsourcingu. Przeprowadzona analiza kosztów transakcyjnych ex post i ex ante potwierdziła ich współzależność. Zastosowanymi w artykule metodami badawczymi są: studia literaturowe, wywiad kwestionariuszowy, analiza dokumentów oraz analiza porównawcza.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8efb5d93-dce1-4870-9260-6e409bfeb05e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.