PL EN


2020 | 3 | 77-99
Article title

YOUNG PEOPLE IN POLAND AND GERMANY – SELECTED ASPECTS OF THE ANALYSIS

Content
Title variants
PL
MŁODZIW POLSCE I NIEMCZECH – WYBRANE ASPEKTY ANALIZY
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper discusses selected aspects that characterize youth in Poland and Germany taking some selected aspects of the sociological, and comparative analysis. In particular, the following aspects that differentiate young people in the neighbouring countries are presented in the context of transformations occurring in Poland and Germany: family, the perception of school and the role of education, leisure time, including time spent in virtual reality, the perceptions of faith and religion. Which have been placed against the background of the transformation of both societies over the last decades. On the basis of the data presented, the text is an attempt to describe the reasons for the changes, and ex-plain them in a broader theoretical context.
PL
W artykule omówiono wybrane aspekty charakteryzujące młodzież w Polsce i w Niemczech w perspektywie socjologicznej i porównawczej. W kontekście przemian zachodzących w Polsce i w Niemczech w szczególności zwrócono uwagę na te obszary, które nadal różnicują młodzież w obu sąsiednich krajach, takie jak: rodzina, postrzeganie szkoły i rola edukacji, czas wolny, w tym czas spędzany w rzeczywistości wirtualnej, postrzeganie wiary i religii. Umieszczając je na tle przemian obu społeczeństw, na przestrzeni ostatnich dekad. Biorąc pod uwagę zaprezentowane dane, tekst jest próbą opisania przyczyn zachodzących zmian i umieszczenia ich w szerszym kontekście teoretycznym.
Contributors
 • Elbląg University of Humanities and Economics, Poland
References
 • Badania wśród młodzieży, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii: https://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545 (access 10.04.2020)
 • Beck U., Giddens A., Lash S. (2009). Modernizacja refleksyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Delhaxhe, A. (ed.). (2010). Drugoroczność w kształceniu obowiązkowym w Europie: Regulacje i statystyki. Agencja wykonawcza ds. Edukacji, kultury i sektora audiowizualnego. Warszawa: FRSE.
 • Greb. V., (2020). Deutsche Wiedervereinigung: Was Ost und West noch trennt: https://www.dw.com/de/deutsche-wiedervereinigung-was-ost-und-west-noch-trennt/a-55120130, (access 03.11.2020).
 • Derex Index. Political Capital Budapest, Hungary (2020): http://derexindex.eu/chart.php, (access 03.11.2020).
 • Die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (fowid) (2018): https://fowid.de/meldung/religionszugehoerigkeiten-2018 (access 15.04.2020).
 • Eine Generation Meldet sich zu Wort, 18. Shell Jugendstudie Jugend 2019. (2019) Albert M. i inni, Weinheim. Kantar.
 • Eurostat. (2018). Non-national population by group of citizenship, 1 January 2018: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Non-national_population_by_group_of_citizenship,_1_January_2018_.png (access 04.04.2020).
 • Eurostat. (2017). At risk of poverty or social exclusion rate, 2017: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion (access 04.04.2020).
 • Forma, P. (2014). Przesunięcie socjalizacyjne dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej. Wychowanie w Rodzinie, X, 265.
 • Główny Urząd Statystyczny GUS. (2019). Wyznania religijne w Polsce w latach 2015–2018, Warszawa 2019, p. 82: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/wyznania-religijne-w-polsce-20152018,5,2.html# (access 09.04.2020)
 • Inglehart, R. (2005). Pojawienie się wartości postmaterialistycznych. In: P. Sztompka, M. Kucia (ed.), Socjologia lektury (p. 334). Kraków: Znak.
 • Karkowska M., Skalski T. (2010). Kultura, Socjalizacja Tożsamość, Impuls, Kraków: Impuls.
 • Koseła K., Jonda B. (ed.). (2010). Młodzi Polacy i młodzi Niemcy w nowej Europie. Warszawa: IFiS PAN.
 • Kwieciński, Z. (2009). Grzęzawisko Eseje z pedagogiki społecznej i krytycznej socjologii edukacji. Stary Toruń: Studio Kropka dtp.
 • Lambkin, M., Foxall, G., van Raaij, W. F., & Heibrunn, B. (ed.). (2001). Zachowanie Konsumenta. Koncepcje i Badania Europejskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
 • Leppert R., Melosik Z., Wojtasik B. (2005). Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Melosik Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży, W niewoli władzy i wolności, Kraków: Impuls.
 • Sadłoń W. ks. SAC, Organek, L. (2020). ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE IN POLONIA AD 2020. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Warszawa 2020: http://iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/Annuarium_Statisticum_2020_07.01.pdf (access 12.04.2020).
 • Szafraniec, K. (ed.). (2018). Młodzi 2018: cywilizacyjne wyzwania: edukacyjne konieczności. Warszawa: A PROPOS Serwis Wydawniczy Anna Sikorska-Michalak.
 • Statistisches Bundesamt (2020): https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Glossar/migrationshintergrund.html (access 03.04.2020).
 • Staude, J. (2019). 300.000 bei "Fridays for Future" in Deutschland: https://www.klimareporter.de/protest/300-000-bei-fridays-for-future, (access 03.04.2020)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f0513a4-78e7-4d72-ad77-7afd7500005c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.